weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u mostu v Rabštejně nad Střelou

U gotického kamenného mostu přes řeku Střelu pod Rabštejnem nad Střelou stojí na opačném břehu na skalce nad silnicí socha svatého Jana Nepomuckého.

O „obyčejných“ sochách je problém najít jakékoli informace. A o této soše se cokoli hledá ještě hůř, protože administrativně již nepatří k zmíněnému Rabštejnu, stojí totiž na katastru Nového Dvoru u Žihle. Nakonec se mi podařilo objevit info jak na webu Památkového katalogu, tak na webu obecního úřadu Žihle.

Původně byla socha umístěna na mostě přes Střelu přímo na okraji obce.

V mapách není uváděna ani v původním umístění na mostě, ani v současné poloze (pozn.: již není pravda, mapy.cz polohu sochy uvádějí). V soupise náboženských památek z poloviny 19. století je socha Jana Nepomuckého popsána jako: „vypracovaná z pískovce a podle přírody natřená olejovými barvami“. Byla nazývána „dolní Jan Nepomucký“ a stávala u kamenného mostu na cestě do Nového dvora na panském pozemku. Sochu nechal natřít nájemce rabštejnského pivovaru Terlesch. Ve druhé polovině 19. století stávala na mostě, odkud byla přesunuta na skálu na straně k Novému dvoru. Dočasně byla uložena také u plotu u čp. 50. Socha z 1. poloviny 18. století tradiční ikonografie, představující zemského světce, stojí na čtvercovém plintu o půdorysu 45 x 45 cm.

Socha i sokl z tvrdého hrubozrnného pískovce, uložená na zemi.

Hranolový sokl obepnutý železnou obručí. Socha světce v kontrapostu oděna v komži a rochetku, přes rameno pláštík, sepnutý u krku. Pravá ruka volně visící podél těla přidržuje kříž, který leží na pokrčeném předloktí levé paže. Socha v životní velikosti v dolní části zadní partie kotvena kovaným táhlem.

Barokní socha z 18. století, původně na parapetu starého mostu.

23. 5. 1977 sdělil ing. arch. B. Sirůček, že socha byla opravena (měla uraženou hlavu) a byla postavena výše na výčnělek skály.

Víc se najít nedá.

Socha sv. Jana Nepomuckého u silnice přes most z Rabštejna nad Střelou směrem na Nový Dvůr
Detail sochy sv. Jana Nepomuckého, ukotvené do skály u mostu přes řeku Střelu
Series Navigation<< Socha archanděla Michaela v NejdkuSocha svatého Vavřince v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy