weby pro nejsevernější čechy

Kříž u cesty ke Křížové cestě v Brtníkách

U přístupové cesty ke křížové cestě v Brtníkách stojí na začátku lesa obnovený kříž.

V roce 2012, kdy jsem byl poprvé křížovou cestu okouknout, toho z křížku moc k vidění nebylo.

Situace se však dávno změnila, areál prochází postupnou rekonstrukcí (Další oprava byla provedena roku 2016 (mj. byla zastavení křížové cesty osazena kopiemi obrazů od Josefa Führicha). Opravu inicioval Brtnický okrašlovací spolek Zeidler a přispěla na ni Obec Staré Křečany a místní obyvatelé. Křížovou cestu požehnal 14. dubna 2017 generální vikář Biskupství litoměřického Mons. Martin Davídek.) a křížek dnes stojí pod bývalou Getsemanskou zahradou v plné paráděZdevastovaná muka u paty křížového vrchu byla obnovena, žulový masiv byl doplněn o hlavici a kříž, obnoven byl i plůtek a sloupy. U kaple a muk byly vysázeny 4 vzrostlé lípy malolisté.

Kolem křížku čtyři kamenné sloupky, ze tří stran mezi nimi dřevěný plaňkový plot. Vnitřní prostor vysypán štěrkem kolem čtvercové kamenné základny. Sokl původní, vyspravený. Na spodní širší části vpředu zbytek rytých iniciál (J.K. ?), na čelní straně těla soklu vystouplé obdélné zrcadlo s vykrojenými rohy. Kříž vypadá jako původní, z výše citovaných informací to ale nevyplývá – nicméně pokud jde o kopii, pak velmi zdařilou. Černě natřený, zlacené doplňky, ve spodní části dva blesky po stranách, nápisová deska, zlacený Kristus a za ním paprsčitá svatozář, v rozšířených koncích břeven zlacené reliéfní květiny.

Series Navigation<< Kříž na místě zničeného kostela svatého Martina v BrtníkáchKříž u silnice z Brtníků na Vlčí horu před domem čp. 263 >>
Tagy