weby pro nejsevernější čechy

Hraniční sloup – milník u silnice č. 9 v Liběchově

Mezi silnicí č. 9 a železniční tratí jižně od Liběchova stojí na travnatém pruhu kamenný rozhraničník.

Památkový katalog praví:

Pískovcový toskánský sloup s kovovým křížem na vrcholu označoval od poloviny 18. století místo hranice trojice krajů: Boleslavského, Litoměřického a Rakovnického. Za protektorátu zde byla hranice Sudet.

Sloup byl postaven po roce 1751, kdy došlo k novému vymezení krajů reskriptem Marie Terezie. Stýkaly se zde tehdy hranice tří krajů: Boleslavský, Litoměřický a Rakovnický. Po novém krajském zřízení v roce 1850 tímto místem procházela hranice kraje Pražského a Litoměřického. Po vzniku Československa zde byla opět hranice tří žup: Mladoboleslavské, Českolipské a Lounské. Po zřízení protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 zde byla hranice sudet.

Milník se nachází u silnice mezi Vehlovicemi a Liběchovem, při pravém břehu Labe. Jedná se o pískovcový toskánský sloup na čtvercovém základě (stupni), na jehož vrcholku je čtvercová deska s římsičkou, ze které je vztyčen železný kovaný kříž. Výška sloupu se základem je 4 m, železný kříž je vysoký necelý 1 m.

Původní evidenční list památky:

Asi 200 m za obcí po levé straně silnice na Mělník (č.p. 1304) kamenný milník z kvádrů. Nízký čtvercový podstavec tvoří patku kruhového sloupu ukončeného jednoduchou kruhovou hlavicí. Ve vrcholu je umístěn kovový kříž.

Ojedinělý příklad mohutného empírového milníku zakončeného patriarchálním kovovým křížem.

Překvapivě se Liběchov může pyšnit tím, že u řady památek je umístěna informační tabule:

Milník byl postaven roku 1858 jako trojrozhraničník, jenž označoval rozmezí tří krajů: Litoměřického (Liběchov), Mladoboleslavského (Vehlovice) a Rakovnického (Beřkovice). O osmdesát let později, v době pomnichovské a protektorátní, se ocitl na rozmezí zcela jiném, bez souvislosti s původním symbolem trojmezí: stal se hranicí Sudet.

Autorem čtyřmetrového pískovcového milníku, dnes kulturní památky, je pravděpodobně Jan Richter. Milník připomíná klasický dórský sloup; je posazený na mohutné kamenné základně ze čtyř bloků, tělo sloupu tvoří sedm prstenců. Na vrcholu je osazen dvojitý kovový křížek. Milník původně stál těsně u cesty, avšak postupem času byl stále více ohrožován vzrůstajícím automobilovým provozem. Roku 1981 jej dokonce povalil traktor vezoucí dříví. Zcela roztříštěný milník byl obnoven v roce 1984 a umístěn na současné místo za příkopem. Objekt tehdy restaurovali akademický sochař a řezbář Jožka Antek (1911-1991) a Ivan Nosek. Poslední restaurátorské práce, jež provedl v roce 2011 Mgr. BcA. Petr Gláser, byly realizovány za přispění dotace Ministerstva kultury ČR s finanční spoluúčastí Města Liběchov.

Series Navigation<< Hrob na hřbitově ve VehlovicíchSocha Krista Spasitele pod vinicí u silnice č. 9 v Liběchově >>
Tagy