weby pro nejsevernější čechy

Skleněná plastika na nádvoří Sklářského muzea v Novém Boru

Na nádvoří Sklářského muzea v Novém Boru, po němž se vstupuje k přestěhovanému Turistickému informačnímu centru, stojí u stěny plastika.
Kombinace kámen a sklo, na okně za plastikou „Vladimír Zbyňovský (SK/FRA) – realizace ve frmě TGK / Skalice u České Lípy“. Autor byl v roce 2021 účasten XIV International Glass Sympozium, lze tudíž předpokládat, že autorova bezejmenná plastika vznikla tam a tehdy, čemuž nasvědčuje fotka z průběhu sympozia v Novém Boru (sobota 2. 10. 2021)

Foto na webu sympozia
Series Navigation<< Kamenná plastika na nádvoří Sklářského muzea v Novém BoruPamětní deska Friedricha Egermanna na domě čp. 101 v Novém Boru >>
Tagy