weby pro nejsevernější čechy

Egermannův dům čp. 100 v Novém Boru (Pivovar Born)

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na jižní straně náměstí Míru v Novém Boru za menším parkem stojí dvojice tzv. Egermannových domů, v levém z nich (čp. 100) dnes sídlí pivovar Born.
Oba domy jsou památkově chráněny, čp. 100 v Památkovém katalogu:

V jádru barokní objekt byl postaven roku 1763, později prošel řadou přestaveb. V 1. polovině 19. století vzniklo dvorní křídlo domu, objekt rozšířila i novodobá přístavba. Jedná se o velmi hodnotnou stavbu reprezentující starší fázi místní architektury.

Původní evidenční list památky:

Nárožní, podélně orientovaný, patrový, zděný (? z části) a omítaný. Hl. průčelí 6 os, vedlejší 3. Patro ozdobeno nízkou profilovanou římsou, nároží ploše bosováno. Osový obdélný portál s římsou opatřenou zubořezem (portál lemují svislé pásy, obdobně stylově utvářeny jsou i oválné medailony s květinovými vázami, umístěné mezi okny v patře). Obdélná okna v ostění s ištou, v přízemí vlevo jen jedno široké, segmentově zaklenuté okno. Ve vstupu trámový strop, obdobně v patře. Původní dveře k půdě. Polomansardová střecha krytá eternitem s břidlicí. Vpravo vzadu přist. křídlo, vytvářející půdorys L. Na nádvorní straně v patře (směrem k sousednímu domu) patrná zbytek roubené konstrukce.

Vznik kolem roku 1800, zadní kříslo starší, úprava fasády z doby 1. republiky, opravena 1972.

V práci studentů Gymnázia Nový Bor, která předcházela knize Památky Nového Boru:

Pro zajímavost trocha historie z bakalářské práce Uliční názvosloví města Nový Bor Kristýny Matysové z roku 2017:

Náměstí je považováno za střed města. Jeho dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, budova Základní školy náměstí Míru vybudována v roce 1761 (dříve patristický klášter) a Sklářské muzeum se stálou výstavou o vývoji sklářství na severu Čech, založené v roce 1893 z podnětu sklářských dělníků. Stojí zde i Egermannovy památkově chráněné domy č. 100 a 101, ve kterých Egermann zřídil svoji dílnu se vzorkovnou.

  •  1948 – náměstí Míru
  •  1952 – náměstí Dr. Edvarda Beneše
  •  1938 – Adolf-Hitler-Platz
  •  1935 – Masarykovo náměstí
  •  1930 – Marktplatz
  •  1820 – Staré náměstí (Alte Ring)
Series Navigation<< Mayerův gloriet v Karlových VarechBudova pošty čp. 55 v Novém Boru >>
Tagy