weby pro nejsevernější čechy

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru

Dominantou Nového Boru a jeho náměstí Míru je kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Na wiki:

Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je centrem katolického církevního života v městě Nový Bor na Českolipsku. Stojí na rozhraní náměstí Míru a Sloupské ulice, ve které se nachází budova farního úřadu. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Kostel městečka původně nazvaného Haida se začal budovat roku 1786 děčínským stavitelem Koschem. Kostel byl vysvěcen dne 15. srpna 1792 a udělen mu titul děkanského. Fara se tedy stala děkanstvím.

Barokní kostel se skládá z okrouhlé lodi a polokruhového presbytáře, k němuž přiléhá dvojice patrových přístavků. Půlkruhově zakončený presbytář je sklenutý plackou, v závěru pak konchou s lunetami. Klasicistní vybavení pochází z konce 19. století. V kostele se nachází hodnotné zařízení skládající se z hlavního oltáře, dvojice bočních oltářů, dále je zde kazatelna přístupná ze zákristie a slohově jednotné lavice pro věřící. Varhany pochází z pražského kostela sv. Karla Boromejského, zrušeného Josefem II. Po stranách hlavního oltáře jsou sochy Božského Srdce Páně a Panny Marie. Socha Panny Marie je nejstarší chráněná památka ve městě. Kostelní věž je vysoká 60 metrů. Je zde starobylý, dodnes funkční zvon z roku 1607.

Ve 2. polovici 20. století byla provedena úprava liturgického prostoru v duchu reforem, které vyhlásil Druhý vatikánský koncil. Oltářní stůl je mramorový monumentální a prostý, vzhledem se příliš nelišící od jednoduchého kvádru. V oltářním stole je zapuštěna kazeta s ostatky svatých, což je zvyk, vycházející z tradice církve (zvyk je připomenutím pronásledování prvotní církve, kdy se bohoslužby konaly tajně v katakombách a za oltáře sloužily rakve s těly mučedníků). Nicméně dnes už není uložení ostatků do oltáře pravidlem.

Památkový katalog:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován jako novostavba děčínským stavitelem Wenzelem Koschem v letech 1786–1788. Jedná se o pozdně barokní centrálu s polokruhovým presbytářem a hranolovitou věží při západní straně.

Původní evidenční list památky:

Neorientovaný, zděný a omítaný. Oválná loď s obdélným, půlkruhově zakončeným kněžištěm, ke kterému se ze stran připojují pravoúhlé přístavky, a vstupním prostorem vyvrcholeným hranolovou věží. Stěny rozčleněny lisenovými rámy a pilastry. Plně vyvinuté kladí obíhá po celém obvodu stavby. Vysoká, půlkruhově klenutá okna v ostění s vysokým klenákem, zapojujícím se do zvlněné křídelkové římsy. Vstup s jednoduchým obdélným portálem s uchy, klenákem a křídélkovitou římsou. Risalit vstupního prostoru vyvrcholen trojúhelným štítem. Za ním probíhá plochá atika přesahující i do stran. Atika ozdobena zploštělými vázami. Věž se stejnými okny jako u stěn. Pod půlkruhově proloženou římsou ciferníky. U stupňovitého, dvoudílného střešního nástavce se střídají přilbovité střechy kryté plechem s hranolovitými zděnými částmi s půlkruhově zaklenutými okny. Mansardové střechy kryté eternitem. Loď sklenuta kupolí s lunetami, kněžiště českou klenbou. Štuková výzdoba.

Vznik 1786-92, Jan Václav Kosch z Děčína a tesař Pech.

Na místě dřevěné kaple, postavené 1747-49, vichřicí poškozené dne 17.7.1784, stavěli měšťané od května 1786 kamenný kostel; koncem října 1787 byla stavba hotova až ke střeše; dne 11. října 1788 byla věž hotova. Celý stavební materiál daroval hrabě Filip Kinský ze Sloupu v Č., pracovní mzdy zaplatila městská obec. Zasvěcení chrámu bylo dne 15.8.1792. Koncem října 1795 přišly postranní oltáře. Varhany jsou z kostela sv. Karla Borom. v Praze. Velký zvon 1150 kg z kostela sv. Lazara v Praze, druhý 1100 kg z Loun. Třetí z kostela sv. Kateřiny v Praze, čtvrtý z kaple Piaristů v Novém Boru. Hodnota stavby a zařízení byla 40.000 zl. Borští obchodníci darovali paramenty a kostelní nářadí.

V práci studentů Gymnázia Nový Bor, která předcházela knize Památky Nového Boru:
Při Dnech evropského dědictví 2023 se mi podařilo v kostele získat dnes již těžko dostupnou brožuru, vydanou ke 200. výročí vysvěcení chrámu 15. srpna 1992. Pokud si ji dokážete sehnat, chybu neuděláte. Je toho v ní mnohem, mnohem víc, nejen o samotném kostele.

A o kostele třeba ještě v brožuře Zajímavosti Nového Boru, kterou město vydalo v roce 2022:

Pozdně barokní oválnou sakrální stavbu s hranolovou, 60m vysokou věží zakončenou bání s dvěma lucernami, vidíte ze všech světových stran. Uvnitř kostela se na chóru nacházejí vzácné rokokové varhany s andílčí kapelou. Obraz Krista je kopií originálu z chrámu sv. Petra v Římě, pořízenou Václavem Mánesem. Výzdobu doplňují rokokové lavice, skleněné lustry místní produkce a barevné vitráže v oknech. Ve věži kostela je starobylý zvon z roku 1607. Celý objekt kostela je možno si prohlédnout v rámci Dnů evropského dědictví.

Nejstarší chráněnou památkou ve městě je socha Panny Marie, nacházející se za kostelem.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple Ignaze Clara ve HřenskuVýklenková kaple v severní části Petrovic >>
Tagy