weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Kosmy na Klášterním mostě v Zákupech

Na Klášterním mostě v Kapucínské ulici směrem k bývalému klášteru a kostelu sv. Františka Serafínského v Zákupech stojí šestice soch. Jednou z nich je svatý Kosma (bratr protějšího Damiána), patron lékařů.

Most je kulturní památkou jako celek, tudíž v Památkovém katalogu jsou jednotlivé sochy pouze zmíněny v popisu:

Po obou stranách vozovky se nalézají nevysoké parapetní zídky složené z pečlivě vyskládaných kvádrů ukončených plochými profilovanými pískovcovými deskami. Levá parapetní zídka mostu (ve směru k bývalému konventu) je v současnosti zcela zarostlá předsazeným živým plotem. Konce a středy mostu a parapetních zídek osazují vždy trojice hranolových fundamentů (celkem šest) s dekorativními plastickými rámy v rozích konkávně skrojenými a pečlivě kamenicky opracovanými. Ty slouží jako základny pro podstavce šestice soch zdobících most. Sochy představují v protějškových dvojicích (nejprve na levé a posléze pravé straně mostu): sv. Blažeje a sv. Valentina, uprostřed sv. Prokopa a sv. Walburgu a nakonec sv. Kosmu a sv. Damiána (dochován pouze podstavec). Dvojice sv. Prokopa a sv. Walburgy mají oproti ostatním čtyřem sochám zvýrazněné, vyšší a bohatěji zdobené podstavce.

Alespoň původní evidenční listy jsou rozepsány pro každou sochu samostatně:

Na hranolovém soklu v plastickém poli nižší hranolový podstavec, oddělený nízkou římsou, vzhůru zkosení s nárožními volutami s rostlinným ornamentem. Na čelní straně list. kartuš. Nad podstavcem deska s nápisem S COSMAS. Nad deskou vztyčena socha světce ve splývavém rouchu, svisle řaseném, s korunou na hlavě, rukou před hrudí, na pravé straně úl. Tvář s vousem obrácena vzhůru.

Most naštěstí prošel v roce 2016 celkovou rekonstrukcí a tak výše uvedený popis už není příliš aktuální. I Damián se vrátil na své místo. Po úlu na pravé straně sv. Kosmy úl hledám marně, zato v rukou na svém levém boku drží nádobku. Snad to má být moždíř či nádoba s mastí.

Series Navigation<< Socha sv. Walburgy na Klášterním mostě v ZákupechSocha sv. Damiána na Klášterním mostě v Zákupech >>
Tagy