weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Blažeje na Klášterním mostě v Zákupech

Na Klášterním mostě v Kapucínské ulici směrem k bývalému klášteru a kostelu sv. Františka Serafínského v Zákupech stojí šestice soch. Jednou z nich je svatý Blažej, který je patronem Dubrovníka a je počítán ke čtrnácti svatým pomocníkům.

Most je kulturní památkou jako celek, tudíž v Památkovém katalogu jsou jednotlivé sochy pouze zmíněny v popisu:

Po obou stranách vozovky se nalézají nevysoké parapetní zídky složené z pečlivě vyskládaných kvádrů ukončených plochými profilovanými pískovcovými deskami. Levá parapetní zídka mostu (ve směru k bývalému konventu) je v současnosti zcela zarostlá předsazeným živým plotem. Konce a středy mostu a parapetních zídek osazují vždy trojice hranolových fundamentů (celkem šest) s dekorativními plastickými rámy v rozích konkávně skrojenými a pečlivě kamenicky opracovanými. Ty slouží jako základny pro podstavce šestice soch zdobících most. Sochy představují v protějškových dvojicích (nejprve na levé a posléze pravé straně mostu): sv. Blažeje a sv. Valentina, uprostřed sv. Prokopa a sv. Walburgu a nakonec sv. Kosmu a sv. Damiána (dochován pouze podstavec). Dvojice sv. Prokopa a sv. Walburgy mají oproti ostatním čtyřem sochám zvýrazněné, vyšší a bohatěji zdobené podstavce.

Alespoň původní evidenční listy jsou rozepsány pro každou sochu samostatně:

Jednoduchý obdélníkový sokl, zakončen profilovanou římsou. Nasazen ozdobný sokl zdobený volutami. Na soklu postava v bohatě zřaseném oděvu. Plášť sepnut u krku, dolů volně splývající. Levá ruka pokrčena ve výši boků, pravá pozdvižena. Socha bez hlavy, uražena. Církevní úbor, přes komži šikmo křížem štolu a pluviál.

Most naštěstí prošel v roce 2016 celkovou rekonstrukcí a tak výše uvedený popis už není příliš aktuální. I Damián se vrátil na své místo. Sv. Blažej prošel razantní proměnou, vrátila se mu hlava i se svatozáří, levá ruka drží svázané svíce do tvaru kříže, v pravé ruce má biskupskou berlu.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku ve VeltrusechSocha svatého Prokopa na Klášterním mostě v Zákupech >>
Tagy