weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Valentina na Klášterním mostě v Zákupech

Na Klášterním mostě v Kapucínské ulici směrem k bývalému klášteru a kostelu sv. Františka Serafínského v Zákupech stojí šestice soch. Jednou z nich je svatý Valentin, mimo jiné i patron proti moru.

Most je kulturní památkou jako celek, tudíž v Památkovém katalogu jsou jednotlivé sochy pouze zmíněny v popisu:

Po obou stranách vozovky se nalézají nevysoké parapetní zídky složené z pečlivě vyskládaných kvádrů ukončených plochými profilovanými pískovcovými deskami. Levá parapetní zídka mostu (ve směru k bývalému konventu) je v současnosti zcela zarostlá předsazeným živým plotem. Konce a středy mostu a parapetních zídek osazují vždy trojice hranolových fundamentů (celkem šest) s dekorativními plastickými rámy v rozích konkávně skrojenými a pečlivě kamenicky opracovanými. Ty slouží jako základny pro podstavce šestice soch zdobících most. Sochy představují v protějškových dvojicích (nejprve na levé a posléze pravé straně mostu): sv. Blažeje a sv. Valentina, uprostřed sv. Prokopa a sv. Walburgu a nakonec sv. Kosmu a sv. Damiána (dochován pouze podstavec). Dvojice sv. Prokopa a sv. Walburgy mají oproti ostatním čtyřem sochám zvýrazněné, vyšší a bohatěji zdobené podstavce.

Alespoň původní evidenční listy jsou rozepsány pro každou sochu samostatně:

Na bohatě zdobeném soklu, na straně vyklenutém, a na menším jednoduchém soklíku postava vousatého muže s biskupskou čepicí. Muž hledí doprava, hlava je také mírně doprava natočená. Levá ruka pozvednutá, pravá ve výši boků. Postava oblečena do bohatě zřaseného oděvu.

Most naštěstí prošel v roce 2016 celkovou rekonstrukcí a tak výše uvedený popis už není příliš aktuální. I Damián se vrátil na své místo. A sv. Valentinu přibyla svatozář a do levé ruky biskupská berla.

Series Navigation<< Pamětní deska rekonstrukce předmostí Masarykova mostu v Mostní ulici v Kralupech nad VltavouPamětní deska stavby Masarykova mostu v Mostní ulici v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy