weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Prokopa na Klášterním mostě v Zákupech

Na Klášterním mostě v Kapucínské ulici směrem k bývalému klášteru a kostelu sv. Františka Serafínského v Zákupech stojí šestice soch. Jednou z nich je svatý Prokop, poustevník a zemský patron.

Most je kulturní památkou jako celek, tudíž v Památkovém katalogu jsou jednotlivé sochy pouze zmíněny v popisu:

Po obou stranách vozovky se nalézají nevysoké parapetní zídky složené z pečlivě vyskládaných kvádrů ukončených plochými profilovanými pískovcovými deskami. Levá parapetní zídka mostu (ve směru k bývalému konventu) je v současnosti zcela zarostlá předsazeným živým plotem. Konce a středy mostu a parapetních zídek osazují vždy trojice hranolových fundamentů (celkem šest) s dekorativními plastickými rámy v rozích konkávně skrojenými a pečlivě kamenicky opracovanými. Ty slouží jako základny pro podstavce šestice soch zdobících most. Sochy představují v protějškových dvojicích (nejprve na levé a posléze pravé straně mostu): sv. Blažeje a sv. Valentina, uprostřed sv. Prokopa a sv. Walburgu a nakonec sv. Kosmu a sv. Damiána (dochován pouze podstavec). Dvojice sv. Prokopa a sv. Walburgy mají oproti ostatním čtyřem sochám zvýrazněné, vyšší a bohatěji zdobené podstavce.

Alespoň původní evidenční listy jsou rozepsány pro každou sochu samostatně:

Socha na středu mostku. Na rampě na hranolovém soklu se zvýrazněným nárožím a profilovanou římsou. Nad soklem deska s nápisem S PROCOPI. Socha světce v tradičním oděvu stojí na skalisku, u nohou řetěz. Ruce a hlava uraženy. Tvář světce s vousem. Na čelní straně horního podstavce kartuš s korunou s listovým rámem. V kartuši spletitý monogram ANF (Anna Marie Františka).

Most naštěstí prošel v roce 2016 celkovou rekonstrukcí a tak výše uvedený popis už není příliš aktuální. I Damián se vrátil na své místo. Sv. Prokop je komplet, v pravé zvednuté ruce drží kříž, v levé biskupskou berlu. A u nohou má krom řetězu ďábla, kterého zapřáhl do pluhu při orbě.

Series Navigation<< Socha sv. Blažeje na Klášterním mostě v ZákupechSocha sv. Walburgy na Klášterním mostě v Zákupech >>
Tagy