weby pro nejsevernější čechy

Letohrádek Jíljov (Veilchenburg)

Článek je součástí seriálu Hrady a tvrze

Na trase modré turistické značky mezi Zahrádkami a Holany, na dohled od nepřístupného zámku Vřísek, stojí romantická zřícenina letohrádku nazývaného Jíljov.

Zřícenina, někdy mylně označovaná jako tvrz, se nedávno vyloupla zvědavým očím – jak v dubnu 2020 upozornili liberečtí památkáři „Okolí bylo před pár týdny očištěno od náletové vegetace a je tak nyní hezky viditelné i fotogenické„.

Za panské sídlo ji mylně považoval August Sedláček. Podle rozboru písemných pramenů a výsledků archeologického výzkumu z roku 1970 však zdejší úpravy reliéfu proběhly až v devatenáctém století  jako součást krajinných úprav v okolí zahrádeckého zámku. Jejich iniciátorem byl po roce 1820 Vincenc Karel Kounic, kterému zámek patřil. Se středověkým panským sídlem nemá místo nic společného, byť mnohé zdroje dodnes tvrdí něco jiného. Do říše bájí pak patří ztotožnění s tak zvaným Žižkovým hrádkem, kde vojevůdce Jan z Trocnova věznil svého bratra.

Jméno tohoto romantického díla není přesně známo. Původně se snad jednalo o Veilchenburg, nepřesný počeštěný název „Jíljov“ mu mylně přiřadil výše zmiňovaný August Sedláček. Písemné prameny uvádějí roku 1388 Hrdoně z Jíljova, dále jsou uváděni Hynek z Dolan a Jiljova (1391), Vaněk Vyšata z Jiljova (1421) a naposledy roku 1454 Hanuš z Jiljova. Historický Jiljov ale mohl podle jiných názorů stát i na Mělnicku kdesi v okolí Všetat.

Dnes je zde možno spatřit pozůstatky čtvercového stavení vytesaného do skály, obklopené širokým příkopem. Uprostřed stojí dva lichoběžné pískovcové bloky nakoso k sobě přiléhající. Na nižší skalisko vedou ve skále vysekané schody pokračující západním bokem vyššího bloku k jeho vrcholu. Tam je vysekána čtyřhranná plošina s baštovitým výstupkem, upravená na vyhlídku.

Místo s romanticky upravenou skálou má oválný půdorys. Obklopuje je příkop široký 15–32 metrů. Na okraji ostrůvku vymezeném příkopem bylo archeologickým výzkumem odkryto zdivo z pískovcových kamenů spojovaných hlínou, které mělo charakter opěrné zdi.

Další tipy na výlet najdete na stránkách Brána do Čech

 

Series Navigation<< Hrad RybnovHrad Větrov (Winterstein) >>
Tagy