weby pro nejsevernější čechy

Hrad Čap

Článek je součástí seriálu Hrady a tvrze

Na pískovcovém platu stejného jména nad Velkým Čapským dolem se nacházejí skrovné pozůstatky hradu Čap (Tschapkeule).

Jak je zřejmě vidět z fotografií na první pohled, na tohle místo se chodí kvůli úplně něčemu jinému, než za hledáním hradní zříceniny. Hlavní pozornost poutá již z daleko viditelný bizarní pískovcový kyj na okraji plošiny, doklad nestejnoměrného zvětrávání železitého pískovce. A pak fantastický výhled. Osobně jsem byl schopen identifikovat jen pár míst, ale znalci putovali zdviženou rukou kopec od kopce – od Vlhoště přes Milešovku a Bořeň k Hazmburku až po Říp.

Ze hradu jsou tu k vidění jen dva hlavní artefakty – na příchodové pěšině na plošinu sklípek, a na bočním okraji objekt kruhového půdorysu o průměru 2,8 m v hloubce kolem 3 m pravoúhle ustupující do středu. Objekt, protože není úplně jasné, oč se jedná – zda o nádrž na vodu, silo na zrní, nebo úplně něco jiného – odborníky totiž mate, že zužující se dno je (údajně, zásyp nedovoluje něco takového vidět) zakončeno čímsi jako lavicí… A celá plošina je od okolního terénu oddělena příkopem, u něhož dnes už není poznat, nakolik je hloubený uměle, a na kolik jde o zvětrávání.

Vede sem buď modrá turistická značka mezi Dubou (Pavličkami) a Obrokem či zelená ze Dřevčic (a dál k rezervaci Husa a hradu Ronov).

Hrad je kulturní památkou ->

O hradu a jeho historii se toho ví minimum:

Původní hrad ze 14. století na vysoké skále dnes připomíná jen příkop vlámaný do podloží a zahloubená světnička. Historická zástavba obytného jádra hradu byla původně zřejmě dřevěná a do dnešních dob se nedochovala. Hrad měl lehce opevněné předhradí.

Skalní hrad byl založen pravděpodobně kolem roku 1400 Berky z Dubé. Zakladatelem byl zřejmě Jindřich Berka zvaný Jednooký, postavil ho pro jednoho ze svých tří synů. Čap byl v té době panstvím. V roce 1402 celý svůj majetek Jindřich podělil mezi syny. Václav Berka dostal hrad Čap, okolní vesnice Tuhanec, Lhota, Deštné, Zakšín, Dobřeň a Vidim + dvůr pod hradem. Jde o první a zároveň poslední písemnou zprávu o hradu. Sídlo panství přenesl Václav do nedalekého Zakšína a již nikdy neuvádí jako své sídlo hrad Čap. Už za rok zřejmě hrad Václav prodal i s okolními pozemky. V té době asi opuštěný hrad zanikl a i s okolím se stal později částí panství Berštejn. V prvé čtvrtině 15. století se zboží stalo součástí arcibiskupského panství Helfenburka a koncem 16. století je koupil Jan z Vartenberka, který je připojil k bezdězskému panství. Koncem 16. století už hrad připomíná jen jméno Čapský důl.

Z dřevěného hrádku se mnoho nedochovalo. Původní vzhled není znám. Kolem byl mohutný tesaný příkop. Na vrcholové plošině je viditelný vchod do zasypaných sklepů a na severní straně skály cisterna.

Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy, Svoboda 1984
František Gabriel, Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, Argo Praha 2000

Series Navigation<< Hrad u HvězdyHrad Bradlec >>
Tagy