weby pro nejsevernější čechy

Hrad Klinštejn

Článek je součástí seriálu Hrady a tvrze

Na jihovýchodním okraji Horní Libchavy nedaleko tamějšího zámku na Vinném vrchu stával hrad Klinštejn.

Schválně nepíšu nic o zřícenině, pozůstatcích a podobně. Nezbylo tu na tomhle opuštěném a zapomenutém místě vůbec nic, co by s hradem souviselo. Těch pár zbytků, které se ve vysokánských kopřivách a náletech dají objevit, je daleko mladších.

Nevede sem žádná pořádná cesta, natož značená. Ze silnice směrem na Českou Lípu odbočuje na levé straně lesní cesta, napůl zarostlá a napůl zničená těžkou technikou. Z ní by měla v lese odbočovat pěšina, tu jsem ale neobjevil a klestil si cestu podle navigace skrze mlází a zmíněné kopřivy (do výše očí).

Na místě sem tam díra, sem tam kopeček, rozházené opracované kameny a desky a na jednom jediném místě část zdi. Jenže jak řečeno výše – s hradem to nemá nic společného. Byl tu vystavěn romantický gloriet, který později nahradil pavilon. Hlava mi to nebere, protože dnes to tu nevypadá ani náhodou na to, že by odtud mohlo kdysi vůbec něco být vidět. Výlet jen pro otrlé povahy a skalní příznivce. Přesto jde o chráněnou památku.

O historii se z dostupných zdrojů na internetu a knih zrovna moc vyčíst nedá:

Zakladatelem hradu byl příslušník jedné z větví rodu Ronovců, za jejíhož předka je považován Záviš ze Stružnice a jejíž členové se podle hradu nazývali pány z Klinštejna. Podle archeologických nálezů malované keramiky byl vrch osídlen od počátku 14. století do osmdesátých let téhož století. Lokalizace jména hradu Klinštejn na vrch u Horní Libchavy nemá žádoucí průkaznost a dosud je spíše hypotézou než jistotou.

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1339 a nachází se v predikátech členů rodu, ke kterým patřili Bohuněk a Půta z Klinštejna. Panství hradu v té době tvořily vsi Dolní Libchava, Horní Libchava, Skalice, Volfartice, Stružnice a Žandov, ale v průběhu čtrnáctého století se majetek rozdělil a většinu z něj získali jiné rody. Jediná a poslední zmínka o samotném hradu je z roku 1375 – zřejmě tedy zanikl dávno před husitskými válkami. V roce 1856 byl na vrchu postaven gloriet, který byl roku 1889 nahrazen vyhlídkovým pavilonem.

Klinštejn stával na Vinném vrchu (302 metrů nad mořem, německy Weinberg někdy též Třešňovka – Kirschberg), který své okolí převyšuje o čtyřicet až padesát metrů. Podobu hradu nelze vzhledem k pozdějším úpravám terénu (stavba nových přístupových cest)  rekonstruovat. Na základě nálezů vypálené mazanice a absence zděných konstrukcí se předpokládá, že hlavním stavebním materiálem bylo dřevo.  Kamenné zdivo nebylo při archeologickém výzkumu objeveno. 

Podle pověsti existovala spojovací chodba mezi hradem a zámkem v Horní Libchavě, která dokonce pokračovala až do České Lípy.

Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999
Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy, Svoboda 1984
František Gabriel a Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, Argo 2000

Series Navigation<< Hrad KumburkHrad Drábovna >>
Tagy