weby pro nejsevernější čechy

Hrad Fredevald (Pustý zámek) u České Kamenice

Článek je součástí seriálu Hrady a tvrze

Na výrazné strmé čedičové skále nad říčkou Kamenicí cca 3 km od České Kamenice u silnice na Kytlici se nachází zříceniny hradu Fredevaldu, nazývaného také Pustý zámek (německy Fredewald nebo Wüstes Schloß).

Území se sporými zbytky hradu je součástí přírodní rezervace Pustý zámek, vede tu naučná stezka Okolím Studence a od nedávna (2014) také červená turistická značka z Lísky přes Českou Kamenici do Veselého pod Rabštejnem. Najít cokoli v encyklopediích je poměrně těžké, tištěnými materiály je hrad povětšinou přehlížen. Není vlastně ani divu, protože se toho ví méně než málo. Hrady a zámky severočeského kraje Rudolfa Anděla a Jana Kabíčka usuzují, že dle německého pojmenování hradu lze klást vznik možná již do 13. století, pravděpodobnější je ale až století 14. – svůj vrchol hrad zažil v 15. století.

Aktualizace 2021:

Když jsem tu byl před lety, nebyl jsem sám, nebylo moc času a ani vůle něco zkoumat. Tudíž jsem toho tehdy viděl pramálo. Cestou na vyhlídku je totiž pozůstatků minimum. To hlavní se skrývá ve svahu vpravo od odbočky na vrchol – je třeba překonat ostych a porost a objeví se další a další zbytky zdiva, vedoucí obloukem až pod vrchol nad údolím se silnicí. A mohu doporučit pak sejít na boku pod pozůstatky hradby, protože zdola mají pěkných pár metrů, což z vnitřní strany není poznat.

Nezbývá, než hledat na netu:

Menší šlechtický hrad zajišťoval ochranu vzdálenějších partií panství a zájmů kamenické vrchnosti. Podle některých pramenů ho mohli postavit Michalovici ve 13. století k ochraně obchodní stezky směřující údolím Kamenice do Žitavy. Michalovici vlastnili českokamenické panství od roku 1283, kdy jej spolu s hrady Velešín, Ostrý a Děvín a městy a vesnicemi k nim příslušejícími obdržel od krále Václava II. Jan z Michalovic. Hrad sloužil ke správě východní části scharfensteinského panství, jehož sídelní hrad Ostrý byl odtud značně vzdálený.

První historická zmínka (v městské knize České Kamenice) pochází z roku 1406, kdy už hrad patřil Hynkovi Berkovi z Dubé a na Hohensteinu, který panství odkoupil od Jana z Michalovic, a jehož hejtmanem na Fredevaldě byl Zikmund ze Slibovic. Trvají ale spory, zda se jedná o tento hrad.

Po roce 1410 hrad s okolím připadl Janu Berkovi a Kamenicko se tak na krátký čas oddělilo od Scharfensteinu jako samostatné panství. V roce 1428 Jindřich Berka prodal panství i s hradem, na němž před tím sídlila jeho manželka Jitka z Házmburka, Zikmundovi z Vartenberka, který je i se sousedním Scharfensteinem připojil k děčínskému panství.

Protože však Zikmund se svými syny Janem a Jindřichem podnikali loupežné nájezdy do Lužice, zhořelečtí roku 1440 hrad dobyli a zničili. Brzy potom byl opuštěný Fredevald nahrazen Kamenickým hradem, nově vybudovaným na Zámeckém vrchu nad Českou Kamenicí. Vartenberkové drželi hrad až do počátku 16. století, není však o něm ani zmínky v žádných písemných zprávách.

Hrad stál na vyvýšené ploše, přiléhající od severozápadu k patě skalního ostrohu. Z ostatních stran jej chránila polokruhová hradba s příkopem, kterým sem dnes vystupuje stezka od bývalé hájovny u silnice. Zbytky hradu jsou skrovné a je těžké z nich určit jeho dispozici, protože Frýdvald byl většinou ze dřeva.

Na severní straně je mezi příkopem a hradbou nevelká plošina, kterou zřejmě chránilo dřevěné opevnění. Na okraji terasy jsou nepatrné zbytky základových zdí. Dnes už není jasné, jestli na nich stála jen hradba nebo zeď nějaké budovy, která mohla sloužit jako strážnice. Odtud se vcházelo do dolní části hradu, z níž se dochovaly jen zbytky obvodových hradeb a jednoduché obdélné stavby na jihozápadní straně.

Stezka vedoucí na skálu není původní, byla upravena až roku 1890 českokamenickým horským spolkem, který také zřídil vyhlídku na vrcholu. Je z ní pěkný výhled do hlubokého údolí Kamenice a na protější Břidličný vrch; na východě vyčnívá vzdálenější Střední vrch a západním směrem je vidět po proudu říčky k České Kamenici.

Hrad je chráněn od roku 1958 jako kulturní památka České republiky pod číslem 34287/5-3803 a je součástí přírodní památky Pustý zámek vyhlášené v roce 1963 ONV Česká Lípa.

Series Navigation<< Skalní hrad StohánekHrad Ostrý (Scharfenstein) u Františkova nad Ploučnicí >>
Tagy