weby pro nejsevernější čechy

Vila Pfaffenhof (zámeček Fafák – Veveří) u továrny Richard v Litoměřicích

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Poblíž trasy žluté turistické značky z Litoměřic na Radobýl, nedaleko areálu podzemní továrny Richard, u silnice vedoucí do Michalovic, stojí v lese zcela zpustlá stavba – vila Pfaffenhof.

Ač se to nezdá, je vila spojena s továrnou a pár vět se dá najít na informačních tabulích o Richardu (byť silně poškozených):

Mapy.cz uvádí základní info:

Novogotická vila pochází z poloviny 19. století. Pro rodinu Pfaff ji postavil stavitel Ignác Anton Gaube. Byla vybudována na místě zrušené vinařské kaple sv. Mikuláše ze 14. století.
Původní majitelé vilu vlastnili až do druhé světové války. Za války zde sídlil SS Führungstab Komando B5. Po roce 1945 byla vila znárodněna a postupně chátrala, obývaná byla údajně až do 90. let. V současnosti je majetkem společnosti H-Imo s.r.o. s majitelem sídlícím ve Švýcarsku, dále chátrá a rozpadá se.

Další informace lze nalézt na různých webech:

Zde ->

Nedaleko Litoměřic se v řídkém lese kousek od silnice nachází tajuplná novogotická stará vila. Dům je dlouhodobě opuštěný, chátrá a jeho historie je značně ponurá. Říká se mu Fafák, Zámeček nebo také Veveří.

Název Fafák je podle prvních majitelů této vily – rodiny Pfaff, která si tuto novogotickou vilu nechala vystavět v 19. století. V té době se zámečku říkalo Pfaffenhof. Majestátní sídlo s dnes již zarostlým venkovním bazénem bylo kdysi chloubou, dnes je z něho však ruina budící strach.

Veveří se mu říká také díky jménu – ale až pozdějšího majitele, kterým byl národní správce – pan Veverka. Budovu spravoval v poválečném období.

Někteří hovoří o zvěrstvech, která se měla ve sklepních prostorách budovy odehrávat, jisté však je, že zde za druhé světové války měl sídlo velitelský štáb SS Führungstab Komanda B5. A to především kvůli blízké podzemní továrně Richard I., kde pracovali na konci války vězni z koncentračního tábora v Litoměřicích i v Terezíně. Říká se, že právě ve sklepě této vily docházelo k mučení židovských vězňů, nic takového se však nikdy nepotvrdilo. Také se říká, že sklepení je propojené s továrnou Richard a dá se podzemními chodbami projít.

Po roce 1948 se vila stala státním majetkem a začala postupně chátrat. Zcela opuštěna byla na počátku 90. let, později měla být rekonstruována právníkem Zdeňkem Altnerem (též známý ze sporu o pražský Lidový dům), ten však veškeré své pohledávky předal v roce 2010 švýcarské firmě H-Holding AG. Nyní je Zdeněk Altner stíhán za maření konkurzního řízení, majitelé vily žijí ve Švýcarsku. 7. 11. 2016 bývalý majitel Zdeněk Altner zemřel.

Vila byla prý ještě v 80. letech minulého století krásná. Luxusně vybavená, měla mozaikové stropy a nádherně obložené koupelny. Dnes je návštěva budovy nebezpečná, střecha už úplně chybí, i schody chybí a hrozí pád některé ze zchátralých stěn. Střecha s typickou věžičkou spadla, ze střechy nezbylo nic. I tak vila s velkými gotickými okny působí mezi vzrostlými stromy hororově. Možná i proto po jejím opuštění přitahovala okultisty, kteří zde údajně vyvolávali démony. Ať je pravda jakákoliv, jisté je, že místo díky své minulosti působí velmi tajemně a strašidelně.

Velmi podrobně se objektu věnuje web o továrně Richard ->

Přibližně půl kilometru jižně od vstupního portálu do podzemní továrny Richard I. lze v hustém křoví vedle silnice vedoucí směrem k vrchu Radobýl, spatřit osamocené věžičky, komíny a žalostné zbytky trámový střechy. Zapomenutá a vyrabovaná zde pomalu chátrá kdysi majestátní vila rodiny Pfaff, kterou na přelomu 40 a 50 let 19. století projektoval a vystavěl Ignaz A. Gaube (syn stavitele J. Gaubeho ).

Občané Litoměřic (tedy spíše dříve narození občané) si tuto stavbu vybaví pod jménem „Fafák“. Mimochodem toto pojmenování je odvozeno od jména Pfaff – což byl první majitel této budovy.

Zámeček vyrostl na místě tehdejší vinařské kaple svatého Mikuláše, o níž první zmínky pocházejí ze 14. století. Za vlády císaře Josefa II. však byla zrušená. První majitele, kteří novou stavbu s názvem Pfaffenhof vlastnili pravděpodobně až do druhé světové války, dodnes připomíná například novorenesanční hrobka na litoměřickém městském hřbitově.

„V hrobce jsou pohřbeni Heinrich Pfaff (zemřel 1903), což byl centrální ředitel herbersteinských velkostatků, a jeho bratr Herman Pfaff (zemřel 1911), prezident evangelické církevní rady. Oba i se svými rodinami,“ prozradil správce hřbitova Pavel Lolo. V Litoměřicích má svůj hrob také stavitel vily I. A. Gaube.

Litoměřičané si budovou mohou vybavit i pod jménem „Veveří“. I zde je jméno odvozeno od dalšího „majitele“ budovy – což byl národní správce Veverka, který budovu spravoval v poválečném období.

Za války zde sídlilo SS – Führungsstab Komando B5, (které mělo své „detašované pracoviště“ přímo u továrny Richard I – nedaleko od vchodu do podzemí – na mapách označovaného jako vchod A/B).

Katastr nemovitostí uvádí, že budovu vlastní společnost H-Imo s.r.o. se sídlem v Praze. Před několika lety byl učiněn jakýsi pokus o zahájení renovace budovy. Při stavebních úpravách byly vyčištěny sklepy, otlučena veškerá omítka z vnitřních stěn. Přitom byly zničeny mozaikové podlahy v koupelnách a vytrhány radiátory unikátního vytápění, které bylo instalováno v kapsách uvnitř zdí budovy. Byly vybourány prohnilé dřevěné trámy stropu, které nahradily ocelové traverzy nesoucí hurdisky. Znovu byla vystavěna kamenná terasa před budovou a vyčištěn do té doby zcela zasypaný bazén.

Pak však stavební pohyb okolo budovy náhle ustal, a od té doby vše opět spěje k záhubě – tentokrát se zdá, že k záhubě definitivní. Prohnilé trámy na střeše povolily a celá střecha se sesunula do prostor bývalé půdy. Tím se otevřela cesta povětrnostním vlivům a vše se začalo pomalu, ale nezadržitelně bortit.

A dál už je to taková ta „moderní klasika“. Co nenahlodala příroda, tomu pomohl člověk. A tak tu zmizelo litinové zábradlí, tu zase občas nějaký ten trám. A jednoho dne náhle „zmizelo“ i pískovcové schodiště do patra budovy…

Dnes je bývalá panská vila rodiny Pfaff v tak žalostném stavu, že je možná lepší, když se po většinu roku cudně ukrývá uprostřed těžko prostupné džungle náletových dřevin.

Dříve zde rostlo pouze pár ušlechtilých stromů a ozdobných dřevin. Z těch se však do dnes zachovala pouze dvojice dubů před vchodem. Většinu ozdobných tisů a jehličnanů již dávno kdosi pořezal, takže dnes se všechna zeleň sestává pouze z již zmiňovaných přebujelých náletových dřevin.

Autor webu poskytl rozhovor médiím ->

Kolem vily se dějí záhady i v nových časech ->

Series Navigation<< Letohrádek MilešovMalé Litoměřice >>
Tagy