weby pro nejsevernější čechy

Barokní kaštanová alej Zlonice – zámek Budenice

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Mezi Zlonicemi a zámkem Budenice u Šlapanic vede kaštanová alej, považovaná za jedno z nejkrásnějších barokních stromořadí.
Alej má necelé tři kilometry, vede mezi poli, loukami a chmelnicemi, nabízí pohodlnou procházku či projížďku a nádavkem výhled na panorama Českého středohoří. V půli cesty je hřbitov s kostelem svatého Isidora a zchátralou hrobkou Kinských.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně:

Polní cesta zde existovala již za Matěje Ondřeje Hartmana z Klarsteina, který v l. 1664-1693 sídlil na budenické tvrzi. Jan Josef hrabě Kinský pověřil zřízením této cesty poddaného Fr. Chládka. Původně byla cesta vyhrazena panstvu, po stranách však byly pohodlné cesty i pro poddané. Alej měřila 1835 sáhů (český sáh = 1,896 m). Podél střední cesty od dvora ve Zlonicích až do Budenic vysázel Fr. Chládek roku 1769 kaštany, čímž vznikla nová alej, zpřístupněná později (roku 1814) i pro veřejnost. V první světové válce byly kaštany vedoucí od dvora až k rozdvojení cest za Zlonicemi pokáceny. Ve 40. l. 20. stol. zbylé staré stromy nahrazeny novou výsadbou. Do r. 1995 kaštanová alej opět neošetřována. V současné době vysazeny mladé stromky a upraveno i okolí.

Český rozhlas:

25. duben 2016 – Ve středních Čechách se můžete projet nebo projít atmosférickou kaštanovou alejí, která patří mezi naše nejkrásnější barokní stromořadí. Najdete ji u obce Zlonice na Kladensku. Nejpůsobivější je na jaře, kdy kaštany kvetou.

Poté, co roku 1758 Zlonice vyhořeli, přestěhoval se hrabě Jan Josef Kinský i s celou rodinou na zámek v Budenicích. A aby mohl kočárem pohodlně jezdit na své panství, nechal si udělat širokou zpevněnou cestu. Poddaným přikázal chodit pouze po vyhrazených cestičkách na okrajích a v roce 1769 nechal podél cesty vysázet kaštany.

Od roku 1907 se alej nechávala svému osudu a postupně chátrala. Poslední výsadba proběhla před 40 lety. Většina stromů je původních, některé už chybí, ale stále působí dojmem uceleného stromořadí, které je vzácným dokladem své doby.

Vydat se kaštanovou alejí můžete na procházku s kočárkem, vhodná je i pro jízdu na kole nebo na kolečkových bruslích. Dnes se jedná o úzkou asfaltovanou silici s minimálním provozem. Po levé straně při cestě do Budenic je na obzoru vidět krásné panorama Českého středohoří.

Series Navigation<< Sýpka (špýchar) zvaná Čertův mlýn u zámku BudeniceAltán v parku v Zákolanech >>
Tagy