weby pro nejsevernější čechy

Bývalá Odborná horní škola pro severozápadní Čechy v Bezručově ulici v Duchcově

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V Bezručově ulici v Duchcově v cípu tvořeném souběhem ulic Hrdlovská, G. Casanovy, Havířská a Mostecká stojí budova bývalé Odborné horní školy pro severozápadní Čechy.

Zaujat sochou na nároží budovy na římse u paty věžičky jsem pořídil pár obrázků, že dodatečně najdu, o jakou budovu se jedná. Netuše, jak nemožný úkol jsem si zadal.

Mapy.cz tvrdí, že budova slouží SOU. Fotky se najdou třeba na FB pro Střední odborné učiliště stavební v Duchcově (Šrámkovo učiliště), což potvrzuje i wiki: Od roku 1961 v Duchcově funguje Střední odborné učiliště stavební Fráni Šrámka. To snad platilo před rokem 1998, protože k 1.1.1998 Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Duchcov, Bezručova 4 bylo zrušeno, respektive dle Duchcovských novin sloučeno s Teplicemi: Výsledkem optimalizačního projektu bylo rozhodnutí MŠMT ČR sloučit SOU stavební, OU a U Duchcov a SOU stavební, OU a U Teplice od 1.1.1998 pod názvem Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Teplice. 

Na portálu firem se aktuálně pro odloučené pracoviště Střední školy stavební a strojní, Teplice uvádí „Provozujeme státní odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů zednické, malířské a lakýrnické, tesařské a truhlářské práce, autoelektrikář a automechanik. Nabízíme vzdělávání dospělých a rekvalifikační kurzy. Škola spolupracuje s firmou KNAUF. Pořádáme různé soutěže a akce pro studenty.

Jenže budova příliš používaná nevypadá a na portálu Prázdné domy je od roku 2018 vedena jako prázdná a v majetku města… Uvádí se tu: „Odborná horní škola pro severozápadní Čechy, novostavba školní budovy z roku 1892. Odborná horní škola v dřívější Mostecké ulici, objekt v druhé polovině 20. st. užívalo stavební učiliště.“ I když u dveří tabulka je:

Na webu Muzea Duchcov jsou historické fotografie:

Foto na webu Muzea města Duchcova
Foto na webu Muzea města Duchova

Pokud budova pochází z roku 1892, je mi záhadou letopočet 1902 na bočním štítu mezi hornickými kladívky. Stejně tak je mi záhadou absence postavy horníka na druhé historické fotografii z muzea. A stejně tak současné využití budovy – teplická škola sice uvádí na webu řadu oborů na odloučeném pracovišti v Duchcově, ale ani jednou nezmiňuje, kde se vyučuje. Těžko hádat, zda dokážu někdy zjistit něco víc…

Web Gymnázia a Střední průmyslové školy Duchcov ->

Škola vznikla sloučením dvou institucí – gymnázia a střední průmyslové školy. Tradice obou škol sahá až do dvacátých let minulého století. V současnosti sídlí obě školy v budově gymnázia, která byla postavena v roce 1927. Po rozsáhlé rekonstrukci, která proběhla v letech 1990 1996 je dominantou města Duchcova.

1919 – 1938

Brzy po vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 se jevilo jako prvořadé zřídit českou odbornou školu. V Duchcově existovala do té doby jen německá odborná škola (Bergschule). Ministerstvo školství zřídilo dne 1. prosince 1919 Státní odbornou horní školu se sídlem v Duchcově. Do prvního ročníku se přihlásilo 46 českých horníků.

První rok vyučování probíhal za ztížených podmínek. Škola měla k dispozici jen jednu místnost v duchcovském německém gymnáziu. Profesorský sbor se prakticky skládal ze dvou profesorů, ředitele Dr. Ing. Aloise Parmy a jeho asistenta Ing. Václava Přibáně. Později se škola přestěhovala do prostornějších místností valdštejnského zámku v Duchcově.

1938 – 1941

Doba okupace byla pro školu, stejně tak jako pro celou republiku, velmi těžká. V roce 1938 bylo pohraničí zabráno Němci. Dne 23. září bylo vyučování zastaveno a 10. října nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty přeložení školy do Kladna s tím, že žáci zapsaní v Duchcově vyjdou školu a noví nebudou přijímáni. Koncem školního roku dne 30. června 1941 byla škola likvidována.

1945 – 1959

Po skončení 2. světové války v květnu 1945 byla budova bývalé německé horní školy (v Bezručově ulici) zajištěna zástupci MNV v Duchcově. Do Duchcova přijel z Kladna bývalý ředitel školy Ing. Hugo Malý, aby převzal školní budovu i s inventářem. Do 1. ročníku bylo přijato 37 žáků. Doba studia byla stanovena na 2 roky. Vyučovalo se jen dopoledne. Odpoledne žáci fárali na dolech.

Školní rok 1952 – 53 začal již v nové budově bývalé národní školy Hynka Holuba v ulici Kubicových.

V roce 2009 vznikl společný projekt sloučení gymnázia a průmyslové školy, v roce 2011 už existuje jediná společná instituce Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov působící dosud v obou původních budovách. Od roku 2013 probíhá stěhování průmyslovky do budovy gymnázia. Celý proces je ukončen až v září 2014.

O historii školy ->

Series Navigation<< Budova gymnázia v Masarykově ulici v DuchcověHospodářský dvůr v Želénkách >>
Tagy