weby pro nejsevernější čechy

Bývalá Okresní hospodářská záložna v ulici Fibichova v Mělníku

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na křižovatce ulic Fibichova a Pražská v Mělníku stojí budova bývalé Okresní hospodářské záložny.

Z nejrůznějších zdrojů:

Středočeská vědecká knihovna v KladněFunkcionalistická budova na nároží ulic Pražské a Fibichovy pochází z let 1936-1937. Nechala ji postavit Okresní hospodářská záložna. Autorem projektu byl Jindřich Freiwald a Jaroslav Böhm, kteří nároží dali konkávní prohnutí, do něhož zasadili válcovou výseč. Celé přízemí sjednocuje smetanový keramický obklad, a to včetně válcového středu, do kterého je vložen pravoúhlý portál vstupu obložený leštěnou žulou. Sochařská výzdoba Rozsévače a Žnečky je od sochaře Oskara Kozáka. Vedle hospodářské záložny zde sídlila jediná mělnická kavárna a vinárna. V 90. letech 20. stol. necitlivě stavebně upravena plastovými okny nerespektujícími původní členění oken. Dnes zde sídlí Česká spořitelna.

Encyklopedie Prázdné domy a Turistické informační centrum MělníkPři hlavním historickém vstupu do města směrem od Prahy, na nárožní parcele, stojí objekt bývalé okresní záložny hospodářské. Ačkoliv se jedná o objekt stavěný v éře funkcionalismu, nezapře svou inspiraci v novoklasicistickém stylu, a to v podobě velmi hmotné fasády, vstupního žulového portálu se sousoším v podobě muže a ženy symbolizujícím vinařství a zemědělství a konkávně prohnutého vstupního průčelí s vloženým válcem přes dvě podlaží. Funkcionalistické prvky zde reprezentují zejména pásová okna v patrech, typické obložení fasádními obkladačkami a předsazené části vyšších podlaží. Zajímavostí je, že objekt byl původně využíván jako víceúčelový, kde v přízemí kromě záložny byla restaurace Záložna (kterou měl pronajatou pan restauratér Šrachta) a spolková místnost, v prvním patře kavárna a prostorný sál a nakonec ve druhém patře prostory pro bydlení. Firma Telecom nechala svoji část v letech 1999 – 2000 zcela přestavět.

FB skupina o historii Mělníka – Na historickém snímku na pravé straně je polygonální strážní věž s kopulí a ohradní zeď vinice Šafranice (název vznikl od šafránu, který se zde měl ve středověku pěstovat). Na rohu ulic Fibichovy a Pražské je stará budova restaurace Záložna. Kostelík sv. Ludmily na snímku je již po rekonstrukci podle projektu Antonína Wiehla. Přestavbu kostela prováděla mělnická firma Karla Nováka v roce 1905-7. Tehdy také byla postavena dřevěná zvonice podle Wiehlova projektu.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Na místě strážní vížky a části vinice Šafranice byla postavena rozsáhlá budova Okresního soudu v roce 1911 podle projektu arch. Emila Králíčka. Stavbu prováděla firma Blecha Praha. Sklady a zařízení staveniště měla na volném prostranství mezi ulicemi Macharova a Českobratrská, kde byly dobytčí trhy a později i tenisové kurty.

Stávající budova restaurace Záložny v historizujícím slohu byla zbourána a na jejím místě byla postavena nová budova Okresní hospodářské záložny s restaurací v roce 1937 podle projektu architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma. V 90. letech 20. století byla budova Záložny rekonstruována, část budovy vlastnila firma Telecom. Dnes zde sídlí Česká spořitelna a Česká pojišťovna. (Foto a text: Karel Lojka)

Mělnický Deník – 9. 6. 2019 Budova Okresní hospodářské záložny byla postavena v roce 1937 podle projektu architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma ve funkcionalistickém slohu. Součástí budovy byla i restaurace se společenským sálem v 1. patře, bufetem a pivnicí Záložna, které měl pronajaty pan restauratér Šrachta. Po roce 1948 budova patřila n.p. Restaurace a jídelny. Na krátký čas zde sídlila Česká spořitelna, která později byla nucena přesídlit na náměstí Míru.

V roce 1975 byla v prostorách bývalé spořitelny zřízena samoobslužná jídelna a bufet s vydávacím oknem do Fibichovy ulice, vedle byla plzeňská pivnice.

V suterénu budovy byl pověstný noční bar Šantán, kde o víkendech hrávala hudba k tanci a poslechu. Později zde byla zřízena první čínská restaurace na Mělníku, zvaná Čína.

V podkroví objektu bylo ubytovací zařízení pro personál restaurace. Restaurace Záložna byla vyhlášená výtečnou kvalitou kuchyně a nízkými cenami. Zvláště studenti mělnických škol tam chodívali a dávali si k jídlu tzv. Mezinárodní, což bylo 6 knedlíků se svíčkovou omáčkou bez masa. Součástí restauračního zařízení byla i praxe učňů v oboru kuchař-číšník.

Po roce 1989 byla budova Záložny rekonstruována, do levé části se nastěhovala Česká spořitelna. Pravou část budovy koupila firma Telecom, která ji nechala zcela přestavět v letech 1999 – 2000.

Později se střídali různí majitelé a nájemci, nyní zde sídlí Česká pojišťovna.

Series Navigation<< Dům U Zlatého hroznu na náměstí Míru v MělníkuHusův dům u evangelického kostela v Mělníku >>
Tagy