weby pro nejsevernější čechy

Knihtiskárna Jiřího Jelena v ulici U Tanku v Mělníku

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V ulici U Tanku v Mělníku stojí dům čp. 90/11, do kterého byla přestěhována po jeho výstavbě v roce 1904 knihtiskárna Jiřího Jelena z vedlejšího (dnes památkově chráněného) domu čp. 83/4.

Novostavba památkově chráněna není, tudíž o ní najít podrobnější informace je daleko těžší.

V roce 1904 přestavěl Josef Jelen bývalou sýpku, která stála na sousedním pozemku, a do nově vzniklého objektu přemístil knihtiskárnu (dnešní čp. 90). Od té doby má dům čp. 83 čistě obytnou funkci.

Na rozdíl od původního domu, který si (jak výše zmíněno) zachoval charakter obytné stavby, je zde jasně patrný „průmyslový“ důvod vzniku. V mírném svahu umístěná budova má kolem zazděného středového otvoru (snad kdysi dveře) osově umístěny na každou stranu čtyři vysoké obdélné okenní otvory, předělené nahoře zděnou plochou s reliéfy, nad níž okno pokračuje do mírně oblého vrchního oblouku. Kolem oken barevně zvýrazněná šambrána dole s uchy a nahoře s naznačeným sloupkovým překladem. Podstřešní římsa je oddělena od fasády profilovanou barevně zvýrazněnou lištou. Na bocích stavby štukové pilastry. Ve středu osy průčelí nad zazděným otvorem plastický rostlinný motiv se stuhou, na níž je letopočet „L.P. 1904“.

Ve zmíněných reliéfech jsou busty významných Čechů. U některých je identifikace jasná, někde si jistý nejsem. Naštěstí (viz další text) jsou osobnosti vyjmenovány, někde bych prohádal – zleva Jan Žižka, Karel Havlíček Borovský, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Blahoslav, Jan Hus, Jan Amos Komenský, František Ladislav Rieger a Josef Jungmann.

O majiteli tiskárny na webu o Mělníku:

JOSEF JELEN (1848 –  26.01.1904 Mělník)
Obor působení: zakladatel tiskárny
Objekt: Tiskárna rodiny Jelenovy se nesmazatelně zapsala do kulturních dějin města Mělníka. Vznik tiskárny je datován rokem 1871, v roce 1898 byl postaven  rohový dům v ul. Legionářů, v roce 1904 pak došlo ke stavbě většího objektu tiskárny v ul. U Tanku. 

Profesní data: Byl váženým členem Sokola – třicet let zastával funkci náčelníka a ve spolupráci s Viktorem Vávrou připravil vše pro výstavbu nové tělocvičny – Tyršova domu (1904). S ochotníky si rád zahrál divadlo a pro svou pracovitost, houževnatost a poctivost byl vzorem pro tehdejší české podnikatele. Jeho život však předčasně ukončila v 55 letech (26. ledna 1904) smrt. Podnik potom převzal jeho syn Jiří Jelen a vedl jej do své smrti v roce 1929. JUDr. Jiří Jelen ml. (1906-1961) pak převzal vedení tiskárny, která pod jeho působením zaznamenala velký rozvoj.

Místo pohřbení: Mělník, hřbitov sv. Václava

Knihovna Památníku národního písemnictví

Na FB skupině o historii Mělníka:

Mělnický měšťan Josef Jelen (1848 – 1904) založil tiskárnu a knihtiskárnu v roce 1871 v nárožním přízemním domě s valbovou střechou čp. 83 v ulici U tanku. K domu přiléhala barokní kaple z roku 1763, šestibokého půdorysu s výklenky, zasvěcená sv. Rochovi. Objekt vyčníval do ulice. Když byla na počátku 30. let 20. století rozšiřována komunikace ( dnešní ulice U tanku ), tak kaple byla zbořena. Za domem je zachována viniční kaple sv. Máří Magdaleny ve stylu barokní gotiky, postavená v polovině 19. století. Na zahradě je umístěna alegorická pískovcová socha ženy „Labe“ z dílny mělnického kameníka Karla Hnátka.

Protože tiskárna dobře prosperovala, mohl majitel provést nástavbu objektu o jedno podlaží v roce 1898. Stavba byla navržena ve stylu historismu konce 19. století. V přízemí domu byla umístěna tiskárna. Ve výklenku na nároží domu v 1. patře nechal majitel instalovat bronzovou sochu v životní velikosti k poctě význačného českého vydavatele Daniela Adama z Veleslavína (1546 – 1599). V roce 1904 na sousedním pozemku, kde stávala bývalá sýpka, nechal Josef Jelen postavit velkou přízemní budovu strojní tiskárny v secesním slohu (čp. 90). Majitel jako velký český vlastenec nechal na fasádu objektu umístit kruhové štukové medailony Jana Žižky, Karla Havlíčka Borovského, Daniela Adama z Veleslavína, Jana Blahoslava, Jana Husa, J.A. Komenského, F.L. Riegra a Josefa Jungmanna.

Josef Jelen se aktivně zúčastňoval veřejného a společenského života na Mělníku. Třicet let zastával funkci náčelníka Sokola, s lékárníkem a purkmistrem města Viktorem Vávrou zařídil novostavbu Tyršova domu. Byl také divadelním ochotníkem a členem zpěváckého spolku. Vydával časopisy Pšovan a Mělničan, které vycházely od roku 1880 jako čtrnáctideník. Vydával i pohlednice s motivy Mělníka, spolupracoval s muzeem a archivem. Svou pracovitostí a poctivostí se stal vzorem pro tehdejší kolegy v oboru podnikání. Bohužel zemřel předčasně ve svých 55 letech, otevření Tyršova domu v roce 1904 se již nedožil.

Tiskárnu převzal syn Jiří Jelen, který ji vedl až do roku 1929. Jako třetí pokračovatel byl JUDr. Jiří Jelen ( 1906 – 1961 ). Absolvoval mělnické gymnázium a potom Právnickou fakultu UK. Tiskárna pod jeho působením zaznamenala velký rozvoj. Spolupracoval s tvůrcem písma Oldřichem Menhartem a dalšími výtvarníky, což se projevilo na kvalitě produkce tiskárny. Velice se zajímal o historii regionu, liběchovskou rodinu Veithů a představitele národního obrození. Spolupracoval na uspořádání městského archivu v Mělníku s J. Stáhlíkem a Františkem Puršem. Tiskárnu vlastnil a úspěšně vedl až do znárodnění na počátku 50. let 20. století, kdy ji musel opustit a kde nesměl být zaměstnán ani jako řadový dělník. Pracoval až do své smrti v SEPAP Štětí. Zemřel předčasně ve svých 55 letech.

Po roce 1989 se v objektech střídali majitelé i nájemci. Provoz tiskárny byl ukončen. Objekty obytného domu i tiskárny byly opraveny a rekonstruovány pro jiné účely, obytný dům i tiskárna jsou soukromé objekty s různými vlastníky. Obytný dům je památkově chráněný.

Tiskárna rodiny Jelenovy se během tří generací se nesmazatelně zapsala do kulturních dějin města Mělníka. V roce 2008 byl Josefu Jelenovi in memoriam předán Stříbrný řád města Mělníka.

Karel Lojka – F. Purš-Náš Mělník, J. Klián-Mělník, J. Kilián-Zmizelý Mělník, internet

Series Navigation<< Budova bývalého gymnázia v Tyršově ulici v MělníkuRadnice na náměstí Míru v Mělníku >>
Tagy