weby pro nejsevernější čechy

Hospodářská usedlost u čp. 5 v Brňanech

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V boční ulici v Brňanech mezi kaplí svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie Bolestné a zdejším zámkem stojí evidovaná kulturní památka – obytný a hospodářský objekt u čp. 5.

To je tak, když se člověk připraví jen zběžně a do map s navigací se podívá jen občas. Mířil jsem k zámku (ke kterému jsem nakonec vůbec nedošel) a oči mi zavadily o architekturu, která mi přišla velmi zámecká – arkády, štít. Navíc cedule na fasádě… Až doma jsem zjistil, že jsem měl udělat o několik kroků víc…

Takže z Památkového katalogu:

Zděný patrový objekt obdélné dispozice se sedlovou střechou a volutovými zděnými štíty. Západní dvorní průčelí rozšířeno o patrovou galerii se zděnými arkádami. Fasády zdobeny relikty štukových prvků, vystavěn zřejmě na počátku 19. století. Areál vznikl zřejmě okolo roku 1750, dnes je v havarijním stavu.

Původní evidenční list památky:

Usedlost založená původně na čtvercové dispozici, z původní výstavby zachováno pouze hospodářské stavení vlevo od vrat. Stavení je zděné, jednopatrové, se sedlovou střechou s taškami a volutovým štítem, se dvěma okénky, členěnými pilastry. V prvním patře dvě malá okénka s parapety, sedícími na patrové římse, v přízemí jedno okno. Nároží budovy rustikovány, ze dvora má budova přízemí i první patro nízkou loggii, sestavenou z pěti arkád. Objekt užívá státní statek Brňany jako skladiště (1967).

Series Navigation<< Radovesická výsypkaDřevěná stáj na rozcestí ve Dřevcích >>
Tagy