weby pro nejsevernější čechy

Dům čp. 27 na náměstí Míru v Mělníku

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Jedním z historických domů na náměstí Míru v Mělníku je dům s popisným číslem 27, v němž aktuálně sídlí minipivovar Němý Medvěd.

Dům samotný jsem začal zkoumat až druhotně – zaujaly mne reliéfy, umístěné mezi oblouky výloh a vchodu. Prostřední z nich je zmíněn v letáčku Mělnické sochy a plastiky z roku 2022 jako motiv Karel IV. sází vinnou révu. Ty ostatní 4 se zřejmě vztahují k historii města i objektu – zleva mužská tvář, snad rolník, snad vinař; druhé jsou ruce s klasy mezi prsty a v dlaních, snad úroda, snad bohatství země, o Karlovi už byla řeč, vpravo od něho ruka hladící hrozny a zcela vpravo ženská tvář v šátku.

Dům není kulturní památkou, jeho historii ale věnoval Mělnický Deník:

24. 11. 2019 – Historie domu č. p. 27, kde sídlila bývalá Československá státní spořitelna a kde je v současné době ve dvoře minipivovar Němý medvěd a Beer bar, sahá daleko do středověku. Západní strana náměstí (Velkého rynku) byla zastavěna řadovými domy, které měly štíty do náměstí a byly lemovány průchozím podloubím. Během staletí se měnili majitelé, nájemci a vzhled domů.

Nejstarší snímky z poslední čtvrtiny 19. století ukazují, že dům č. p. 27 byl dvoupodlažní, se sedlovou střechou a taškovou krytinou.

Podloubí už byla zazděna a využita pro rozšíření obchodů. Středem domu vedl průjezd do dvora. Stropy nad přízemím byly zaklenuté.

V přízemí bývaly tři obchody s vchodovými dveřmi do náměstí. Ve dvorním traktu se nacházely byty a další hospodářské budovy. Během dob se obchody a nájemci měnily, měnilo se také průčelí s různými výkladci. Uprostřed průčelí do náměstí ve výši prvního patra byla na konzole umístěna velká socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti.

V roce 1927 noví nájemci, Zemědělská záložna a Hospodářské družstvo, změnili využití objektu na kanceláře a nechali navrhnout nové průčelí do náměstí. Po roce 1948 kanceláře Zemědělské záložny a Hospodářského družstva byly obsazovány různými institucemi.

Česká státní spořitelna sídlila ve vedlejší budově č. p. 26, ale na příkaz shora byla nucena se přestěhovat do budovy bývalé Hospodářské záložny na rohu ulic Pražské a Fibichovy.

Na nátlak podniku Restaurací a jídelen musela spořitelna nakonec budovu Záložny opustit a přestěhovat se do domu č. p. 27, kde byla v nevyhovujících prostorách až do 90. let minulého století.

Tehdy byla budova Záložny zrekonstruována a přestavěna. Do přední části budovy se vrátila Česká spořitelna a do druhé části budovy se nastěhoval podnik Telecom.

Po roce 1989 byly prostory v přízemí domu č. p. 27 využívány různými nájemci, stejně je tomu dodnes. V přízemí zanedbávaného dvorního traktu byl v roce 2012 po náročné rekonstrukci zřízen atraktivní minipivovar čepující vlastní pivo (Němý medvěd) a rychlé občerstvení Beer Bar.

Celý objekt č. p. 27 je nyní v soukromém vlastnictví.

Nic víc k nalezení asi není.

Series Navigation<< Radnice na náměstí Míru v MělníkuDům U Zlatého hroznu na náměstí Míru v Mělníku >>
Tagy