weby pro nejsevernější čechy

Dům U Zlatého hroznu na náměstí Míru v Mělníku

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na jižní straně náměstí Míru v Mělníku, kde z něho vychází ulice Palackého a 5. května s Pražskou bránou, stojí dům U Zlatého hroznu.

Z nejrůznějších zdrojů:

Středočeská vědecká knihovna v KladněNa jižní straně náměstí novorenesanční dům s loubím v hlavním průčelí a domovním znamením – zlatým hroznem. Lunetová římsa ozdobena sgrafity s rostlinnými motivy. Prvním známým majitelem byl na poč. 16. stol. Hron Divický. Od r. 1856 majitelem Václav Vykysal, který zde provozoval hotel a ochotnická divadelní představení. Poprvé na venkově zde byla úspěšně v podání ochotníků uvedena Smetanova Prodaná nevěsta. Dnešní podoba domu vznikla novorenesanční přestavbou v r. 1903. V l. 2009-2010 proběhla oprava fasády. Byla např. restaurována lunetová římsa s rostlinným sgrafitovým dekorem, balkón, doplněn nápis HOTEL U ZLATÉHO HROZNU.

Dům je kulturní památkou:

Patrový čtyřkřídlý dům s předstupujícím podloubím, mělkým středním rizalitem v hlavním průčelí s balkonem v patře, profilovanou hlavní římsou, atikou a volutovým štítem ve vrcholu. Dům gotického původu, barokní a klasicistní přestavba, úpravy 1903.

Dům je situovaný na jižní straně Náměstí Míru, v nárožní poloze mezi Svatováclavskou ulici a Palackého ulici. Rozlehlý čtyřkřídlý patrový dům předstupuje do náměstím podloubím. SZ průčelí orientované do náměstí je v patře pětiosé, členěné mělkým středním rizalitem lemovaným širokými pilastry bez hlavic. Parter se otevírá třemi segmentovými oblouky podloubí. Střední rizalitová osa má v patře sdružené trojdílné okno, zdůrazněné balkonem na kamenných konzolách s balustrádou. Okna v patře jsou 6-ti tabulková osazená ve špaletě, s profilovanou šambránou a rovnou nadokenní římsou na volutových konzolkách. Hlavní římsa je profilovaná, zvýrazněná lunetami zdobenými ornamentálním černobílým sgrafitem s rostlinnými motivy. Nad římsou je umístěná atika se segmentovými oblouky, střední osa domu vrcholí volutovým štítem. Horizontálně fasádu člení parapetní a mezipatrová římsa. Hlavní vstup do domu je situován v loubí, v ose hlavního průčelí, vpravo je průchod do dvora. SV fasáda, orientovaná do Palackého ulice, má v patře 3 okenní osy, parter zabírá velký ocelový výkladec. Boční fasáda do náměstí má v patře 10 okenních os a v přízemí 4 velká půlkruhově zaklenutá okna sloužící jako výkladce. Dům kryje valbová střecha s eternitem. Zadní křídla do dvora jsou jednopatrová, s novými dřevěnými zdvojenými okny, klasicky členěnými. Ve dvoře jsou umístěné obchody. Předmětem ochrany je dům a vymezený pozemek.

Velmi hodnotný dům gotického původu, s řadou historických přestaveb, sjednocený stavebními úpravami v roce 1903, kdy dostal eklekticko – novorenesanční vnější podobu. Urbanisticky velmi významný dům v nárožní poloze, situovaný na jihovýchodním rohu náměstí Míru, na rohu Palackého a Svatováclavské ulice.

Původní evidenční list památky:

Měšťanský obytný dům; nyní (1969) bytové jednotky a prodejna. Nárožní jednopatrový dům obdélníkového půdorysu, v přízemí loubí se třemi segmentovými oblouky. Má trojosé průčelí, jež je vertikálně členěno lisénami. Jednoduchá patrová římsa má na nárožích balustrády. Stěna prvního patra je ve dvou krajních polích prolomena dvěma okny s rovnou římsou na volutových konsolkách. Ve střední části jedno široké okno s balkonem na krakorcích s balustrádovým parapetem. Stavba je shora uzavřena lunetovou římsou se sgrafitem, atikou a štítem s volutami, dvojitým okénkem a čučkami. Na boční straně arkýř na konsole.

Mělnický Deník: 17. 3. 2019 – Na náměstí Míru stojí středověký historický dům čp. 12 U zlatého hroznu, který patřil po tři generace hoteliérské a obchodnické rodině Vykysalů, pohostinské zařízení založili v roce 1858. V 1. patře býval velký společenský sál, ve kterém se během druhé poloviny 19. století odehrával veškerý společenský a spolkový život mělnických měšťanských vrstev. Stěny a strop sálu byly bohatě dekorovány štuky a malbami v historizujícím stylu. Na jedné stěně byl umístěn balkon.

Hotel velice dobře prosperoval, v roce 1903 byl zcela přestavěn v neorenesančním slohu a jeho vnější podoba zůstala zachována do dnešních dnů.

Po roce 1948 byl objekt vyvlastněn. V přízemí směrem do ul. Palackého bylo po několik desetiletí umístěno papírnictví (Narpa), kde byla dlouholetou vedoucí paní Marie Štabrovská. Ve druhé části přízemí se vchodem z náměstí Míru byla prodejna sportovních potřeb, ve druhé části byl obchod s galanterií.

V devadesátých letech dvacátého století v rámci restitucí byl objekt vrácen potomkům původních majitelů a následně byl prodán soukromému majiteli.

Series Navigation<< Dům čp. 27 na náměstí Míru v MělníkuBývalá Okresní hospodářská záložna v ulici Fibichova v Mělníku >>
Tagy