weby pro nejsevernější čechy

Fara ve Valči

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Do širšího okruhu zámeckého barokního areálu ve Valči patří budova fary v prostoru pod kostelem Nejsvětější Trojice.

Budova je kulturní památkou:

Areál fary je složen z budovy fary, výklenkové kaple Nejsvětější Trojice a opěrné zdi. Areál byl postaven na počátku 18. století v barokním slohu a tvoří spolu se zámeckým kostelem a zámkem hodnotný urbanistický celek.

Původní evidenční list památky:

Volně stojící, zděná, omítaná, jedno patrová budova na obdélném půdorysu. Hlavní průčelí o 5 ok. osách člení pilastrový řád a korunní římsa. Portál osový. Okna v pravoúhlých kamenných ostěních s nárožními uchy a rovnými podokenními římsami. Boční fasády členěny shodně o 2 okenních osách. Střecha mansardová kryta taškami. Místnosti vesměs plochostropé se štukovými zrcadly. 1970: Velmi zanedbaný stav, v přízemí 1 strop propadlý.

Na webu o barokní Valči:

Ve svahu pod kostelem Nejsvětější Trojice, na dohled od skleníku směrem k náměstí, stojí honosný patrový Dům zámeckých kaplanů.

Bývalá fara s mansardovou střechou pochází z roku 1701. Fasádu člení pilastry a římsy, nad vstupním portálem se nachází znak hraběte Thurn-Walssasina. Před budovou stojí drobná výklenková kaple s trojúhelníkovým štítem.

Fara v uplynulých letech, kromě svého původního účelu, sloužila i jako badatelna, knihovna nebo virtuální muzeum. Dnes je sídlem Nadace Valeč v Čechách a návštěvníkům poskytuje možnost příjemného ubytování.

Na webu Nadace:

Nadace, v zájmu záchrany objektu Dům zámeckých kaplanů ve Valči, odkoupila budovu od Obce Valeč s úmyslem provést kompletní rekonstrukci objektu a následně prostor využívat ke své další činnosti zaměřené na kulturní, vzdělávací a společenské akce, záchranu pamětihodností a podporu tradic i ochranu životního prostředí.

Dům zámeckých kaplanů byl postaven v barokním stylu v roce 1701 a sloužil svému účelu do konce 2. světové války. Od února 1948 postupně a pozvolna chátral. Jisté období sloužil k bydlení a později zde byla i diskotéka ČSM (dochovaly se černě natřené pískovcové ostění v celém objektu).

Ke všem realizovaným projektům, které Nadace vytvářela, musela být, pro vysokou finanční náročnost, vždy provedena etapizace projektu a finanční prostředky byly rozloženy do několika časových etap. Finančně náročná rekonstrukce byla rozdělena do osmi etap a trvala plných 17 let. Rekonstrukce probíhala v období 1995 – 2012.

V letech 2000 – 2012 se dvakrát za sebou pokusily na sobě nezávislé skupiny osob převzít do své moci sídlo Nadace a využít ho pro své soukromé zájmy.

Web věnovaný možnosti ubytování však hovoří poněkud jinak:

Dům zámeckých kaplanů je součástí městské památkové zóny, jde o památkově chráněný objekt staré fary. Z oken penzionu se naskýtá jedinečný výhled na nejatraktivnější část historického jádra obce, komplex zámeckých budov a kostel Nejsvětější trojice. Díky své poloze poskytuje ideální možnost propojení relaxace v zámeckém parku, aktivního odpočinku či cykloturistiky. S ohledem na své umístění ve svahu pod zámeckým kostelem zde zažijete jedinečné okamžiky včetně naprostého klidu.

V době nedávné sloužila fara jako sídlo NADACE Valeč v Čechách, která se o obnovu památkově chráněné budovy nejvíce zasloužila. V roce 2017 byla završena celková rekonstrukce objektu a prostory byly přizpůsobeny, v rámci možností, ubytování hostů. Dům zámeckých kaplanů poskytuje kapacitu ubytování pro 20 osob. Při využití celé kapacity fary je však nutno počítat s tím, že architektura památkově chráněného objektu neumožňuje vybudování sociálního zařízení na každém pokoji a to je tedy pro ubytované v přízemí společné (mimo apartmány, které mají vlastní koupelnu). Věříme však, že tato okolnost neovlivní váš celkový zážitek.

Hostům je k dispozici celkem 5 pokojů poskytujících soukromí a jedinečný výhled na Valeč. Pokoje jsou prostorné, standardně vybavené internetem, WiFi, chladničkou. Parkování je možné přímo u objektu, zabezpečeno kamerovým systémem. Stravování zajišťuje útulná stylová restaurace U muzea s kapacitou až 80 míst v centru obce.

Ubytování v přízemí je bezbariérové, domácí mazlíčci jsou povoleni.

Series Navigation<< Altán Eduardova pramene na kolonádě v Lázních LibverdaPozůstatky vodní kaskády v zámeckém parku ve Valči >>
Tagy