weby pro nejsevernější čechy

Zděný Holubí dům u čp. 297 v Luhu v Raspenavě

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Naproti železniční zastávce Luh pod Smrkem v místní části Raspenavy stojí na zahradě domu čp. 297 u ulice Hejnická zděný holubník.

Nezvyklá stavba je kulturní památkou:

Zděný holubník s voliérami se nachází na zahradě u domu čp. 297. Byl postaven mezi lety 1875 a 1885 (pravděpodobně v letech 1882–1883) jako romantizující doplněk rozsáhlé zahrady (parku) náležející k vile továrníka Gustava Richtera (čp. 292). Holubník plnil především funkci okrasnou, nikoli hospodářskou. Architekt ani stavitel není znám.

Jedná se o zděný objekt kruhového půdorysu, který je konstrukčně i komunikačně provázán s přízemními voliérami krytými zvalbenými střechami, dnes krytými plechem, které jsou umístěny v ose po obou stranách holubníku proti sobě. Kolem celého kónického tělesa holubníku obíhají prstence střech chránící výlety pro holuby a další ptactvo, samotnou stavbu zastřešuje kuželová střecha vrcholící makovicí vycházející ze čtyř sedlových střech zdobených čučkami. Střechy jsou kryty pravděpodobně zinkovým plechem s plastickým rastrem drobných šupinových tašek. Zděné části holubníku jsou omítnuty hladkou omítkou. Za holubníkem se nachází drobná vodní nádrž, kam mělo ptactvo přístup z voliér.

Holubník je ojedinělou památkou tohoto typu v regionu a jediným pozůstatkem náročně koncipovaného parku vily č.p. 292. Z důvodu rozparcelování pozemku, na kterém se původně park rozkládal, došlo k tomu, že holubník je v současné době součástí dvora usedlosti č.p. 297.

Series Navigation<< Altán v areálu Zahnovy vily v Kamenickém ŠenověMeteorologický sloup u kolonády v Lázních Libverda >>
Tagy