weby pro nejsevernější čechy

Sala terrena u zámku Mnichovo Hradiště

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Součástí zámeckého areálu v Mnichově Hradišti je proti průčelí zámku umístěná Sala terrena.

Zámek je kulturní památkou, Sala terrena je jeho součástí:

Vrcholně barokní Sala terrena stojí na S konci parterové zahrady, kde je osově svázána s hlavním průčelím zámku obracejícím se do čestného dvora. Drobná architektura je založena na půdorysu hloubkově deformovaného oktogonu, ke kterému se na SZ a JV pojí nízké přístavky vyzděné na pravidelném obdélném půdorysu. Mansardová střecha (krytá plechem) hlavní části kopíruje půdorys stavby a je otevřena čtyřmi volskými oky navazující na hlavní osy stavby. Přístavky (sloužící jako pokoje k odpočinku) mají valbové stříšky se shodnou krytinou. Fasády parterového průčelí i shodně řešeného zadního průčelí orientovaného směrem do parku člení pilastry vynášející kladí, střídané velkými obdélnými okny s portálem (profilovaná ostění) na hlavní ose. Zajímavým detailem jsou římsové supraporty a suprafenestry se štukovým vegetabilním dekorem vymezující oválná zrcadla vyplněná kamínky. Interiér hlavního sálu zdobí freska zobrazující ústřední výjev valdštejnské rodové legendy „Jindřich z Valdštejna představuje Přemyslu Otakarovi II. svých 24 synů“ (autorem pražský malíř Eliáš Zobel). Štuková výzdoba s kariatidami vynášející klenbu s freskou je dílem Giovanniho Girolama Fiumbertiho.

Drobná architektura z roku 1711 Mikuláše Reimondiho je hodnotným příkladem vrcholně barokní architektonické kompozice spojující centrální jádro a boční symetrická křídla. Ikonograficky velmi zajímavá je fresková výzdoba s výjevem valdštejnské rodové legendy provedená podle rytiny z knihy „Amphiteatrum gloriae“ z roku 1665. Z této předlohy čerpal i později V.V. Reiner pro fresku téhož námětu pro zámek v Duchcově.

Zastavěná plocha 187 m2, obestavěný prostor 2244 m3.

Z dalších zdrojů:

Francouzskému parku od roku 1711 vévodí zahradní pavilon – salla terrena, v níž se pořádají příležitostné akce jako jsou koncerty nebo výtvarné dílny. V období Adventu zde bývá umístěn Dřevěný malovaný betlém v životní velikosti od výtvarníka a loutkáře Františka Pešána (viz foto).

Series Navigation<< Kapucínský klášter u zámku Mnichovo HradištěLanová dráha v Mariánských Lázních >>
Tagy