weby pro nejsevernější čechy

Původní regulátor otáček z miřejovické elektrárny na břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

U mostu T. G. Masaryka v Kralupech nad Vltavou je na břehu Vltavy umístěn původní regulátor otáček z miřejovické elektrárny.

Na vydlážděném prostranství na soklu z dřevěných hranolů, spojených kovovými pásky, stojí regulátor, z jednoho rohu kryt nízkou zídkou ze dvou stěn, na níž je umístěna informační tabule (shodně se „sousedním“ ozubeným kolem).

Nápis na desce:

STOJANOVÝ HYDRAULICKÝ REGULÁTOR OTÁČEK SLOUŽIL PRO VOLÁDÁNÍ FRANCISOVY
TURBÍNY O VÝKONU 700 KW V MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNĚ MIŘEJOVICE. REGULÁTOR BYL
VYROBEN V ROCE 1924 VÝROBCEM ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN PRAHA. POMOCÍ REGULÁTORU
BYLO OVLÁDÁNO ROZVÁDĚCÍ ÚSTROJÍ TURBÍNY A ZAJIŠŤOVÁNA REGULACE VÝKONU.
NA TĚLESE REGULÁTORU JE PATRNÉ OVLÁDACÍ KOLO, KTERÝM SE SOUSTROJÍ RUČNĚ UVÁDĚLO
DO PROVOZU. TOTO OVLÁDACÍ KOLO JE SPOJENO PŘES ŠROUB S PÍSTEM SERVOMOTORU
A REGULAČNÍ HŘÍDELÍ. PO ROZTOČENÍ SOUSTORJÍ BYL ZAJIŠTĚN ZDROJ TLAKOVÉHO OLEJE
Z ČERPADLA. NÁSLEDNĚ REGULACI ZAJIŠŤOVAL TLAKOVÝ OLEJ, KTERÝ BYL ZA POMOCI
REGULAČNÍCH ŠOUPÁTEK PŘIVÁDĚN DO SERVOMOTORU. TATO ŠOUPÁTKA JSOU UKRYTA
V TĚLESE REGULÁTORU STEJNĚ JAKO SERVOMOTR. DÁLE JE NA TĚLESE REGULÁTORU PATRNÝ
„WATTŮV ODSTŘEDIVÝ REGULÁTOR OTÁČEK“, KTERÝ SE NACHÁZÍ V HORNÍ ČÁSTI REGULÁTORU.
ZAŘÍZENÍ BYLO V PROVOZU OD ROKU 1928 DO ROKU 2011.

Stroj je na svém místě zřejmě od roku 2019:

13. 10. 2019 – V parku pod Infocentrem (iCafé), nedaleko dětského hřiště, byla umístěna další zajímavá pamětihodnost. Jedná se o historický regulátor z elektrárny Miřejovice, původně sloužící k ovládání Francisovy turbíny o výkonu 700kW. Vizuální stránka artefaktu je tímto vskutku jedinečná a svým způsobem symbolizuje příslušnost našeho města k řece. To také potvrzují slova Ing. Jany Bendové z odboru realizace investic a správy majetku, památkové péče, kralupského městského úřadu: „Myšlenka spojená s instalací regulátoru se váže k roku 2011, kdy bylo na levém břehu řeky Vltavy umístěno kolo se šípovým ozubením z elektrárny Miřejovice. Současně s ním nám darovala společnost ENERGO-PRO Czech s.r.o. i regulátor otáček, který tvořil součást elektrárenského zařízení od roku 1924 a který byl v rámci modernizace provozu vodní elektrárny vyřazen. Původní záměr spočíval v umístění regulátoru blíže k objektu současného Infocentra, ale od toho bylo upuštěno.

Vhodným místem se nakonec stalo prostranství pod turistickým Infocentrem,“ vzpomíná Ing. Jana Bendová na úplné začátky spojené s miřejovickým „objevem“, o jehož přemístění do Kralup se zasadil zejména bývalý tajemník MěÚ Kralupy nad Vltavou, Ing. Jaroslav Kaňka, jenž je zároveň autorem stávající projektové dokumentace. „Regulátor hezkou řádku let čekal na využití v areálu technických služeb, a přestože mu čas nikterak neublížil, bylo nezbytné z něho odstranit zrezivělé části a ošetřit ho několika nátěry. Až poté došlo k jeho převezení ke břehu Vltavy, kam byl osazen na podstavec z dubových trámů. Místo je zároveň zvýrazněno rohovou zdí s popisem a to ve stejném stylu, jako je tomu u miřejovického kola,“ vysvětluje Ing. Jana Bendová s tím, že regulátor považuje za jednu z dalších nevšedních památek, které nepochybně dopomáhají ke kultivaci města. „Když se lidé podívají zblízka, zjistí, jak krásná je to práce. Jsem ráda, že se nám podařilo tento kus historie zachovat a vyslovit úctu k řemeslu našich předků,“ uzavřela.

Další zpráva z médií:

19. 9. 2019 – Pod kralupským mostem Tomáše Garrigue Masaryka byla instalována další památka technického charakteru. Jde o mnohatunový stojanový hydraulický regulátor otáček, který původně sloužil k ovládání Francisovy turbíny o výkonu 700kW v nedaleké vodní elektrárně Miřejovice vedle starého mostu mezi obcí Nelahozeves a městem Veltrusy.

Samotný regulátor spatřil světlo světa v pražské Kolbence již v roce 1924. S jeho pomocí se ovládalo rozváděcí ústrojí turbíny včetně její výkonové regulace. Zařízení vydrželo v provozu hned celých 83 let.

Zmíněná technická památka se nachází na levém břehu Vltavy pod mostem Tomáše Garrigue Masaryka, hned pod zdejší kavárničkou I-Café a vedle níže položeného dětského hřiště. „Prosíme všechny doprovázející rodiče o bedlivý dohled nad svými ratolestmi, protože těleso regulátoru není rozhodně primárně určeno k dotýkání, lezení či malování, a to z důvodu možného úrazu,“ upozorňuje Jana Bendová z oddělení ochrany historických památek Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Series Navigation<< Původní převodové kolo z miřejovické elektrárny na břehu Vltavy v Kralupech nad VltavouKvětinové hodiny v ulici Boženy Němcové v Chomutově >>
Tagy