weby pro nejsevernější čechy

Gloriet na kolonádě v Lázních Libverda

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Centrum Lázní Libverda tvoří malý areál vlastní lázeňské kolonády, parčíku, altánů, kašny a přilehlých budov. Jsou v něm i objekty ne zcela jasného účelu – uprostřed kolonády stojí gloriet, který zřejmě skrýval některý z místních pramenů (na rozdíl od okolních stavbiček nejmenovaný). Dnes slouží jen pro posezení.

Záznam v Památkovém katalogu je stručný – lázně jsou chráněny jako celek:

Lázeňský areál skládající se z lázeňských domů, pavilonů nad zřídly (jejich názvy byly odvozovány od členů rodu Clam-Gallasů), glorietů a kolonády se rozkládá na poměrně malé ploše v západní části obce. Rozvoj lázní souvisel s využíváním a odborným zhodnocením léčebných účinků zdejších minerálních pramenů. Na základě údajů z literatury byl nejstarší pramen, nazývaný Boží voda (Bierwasser či Bierborn), znám již od konce 14. století. Lázně samotné se začaly rozvíjet až ve druhé polovině 18. Před rokem 1820 byl stavební vývoj lázní v podstatě ukončen.

Stavba je typově podobná nedalekému altánu Mariánského pramene. Na webu lázní ale o žádném prameni ani slovo:

V západní části areálu najdeme gloriet s dvojitou střechou a zdobnou vázou na vrcholu, který je nazýván pavilonem hudebním.

Na nedatované historické fotografii na lázeňském webu nelze určit, zda v glorietu nějaký vodní zdroj byl či ne.

Je potřeba se prokousat původními evidenčními listy památky, aby se člověk dozvěděl alespoň něco:

Gloriet nad dalším vřídlem západně od vřídla Mariánského. Stavba podobající se předchozí, ale o něco menší s dvojicemi dřevěných sloupů, více přitaženými k sobě, že vzniká společný sokl. Střecha dvojitá s vloženým nízkým ??? (nelze přečíst), na vrcholu plechová ozdobná váza.

Series Navigation<< Meteorologický sloup u kolonády v Lázních LibverdaAltán Mariánského pramene na kolonádě v Lázních Libverda >>
Tagy