weby pro nejsevernější čechy

Letohrádek Milešov

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Součástí zámeckého areálu v Milešově je proti vstupní bráně na opačné straně parku umístěný letohrádek.

Pokud je zámek nepřístupný, pak letohrádek je přístupný zřejmě až moc. Podléhá sice ochraně kulturní památky, ale daleko víc podléhá zubu času, počasí a nenechavcům. Cedule u jeho dveří sice tvrdí, že v roce 2016 proběhla obnova v rámci havarijního stavu, ale dnes nelze určit, co bylo zachraňováno. Stejně tak těžko hádat, jak dlouho ještě bude co zachraňovat. Z fresek toho moc nezbývá, fasáda opadává, štuky mizí. Asi střecha – ta vypadá nezvykle zachovale, snad je to dokonce šindel (viz citace v dalším textu). Do sklepních prostor jsem si netroufl, interiér letohrádku je přístupný beze strachu (zatím).

Z netu:

V letech 1701–1708 byl na vyvýšené terase v parku postaven objekt, v literatuře střídavě nazývaný jako zahradní pavilón, gloriet, zahradní letohrádek či casino. Současná umělecko-historická literatura používá poslední z názvů. Autor projektu není znám, Táňa Šimková a Jakub Pátek uvažují o Marku Antonínu Canevallem. Interiér casina je vyzdobený nástěnnými malbami, jejichž námětem je antická mytologie. Jejich autorem je litoměřický malíř Josef František Čech. Kromě slohové atribuce pro Čechovo autorství hovoří i monogram „I.C.“ na malbě ve východním křídle casina.

Památkový katalog popisuje areál po jednotlivých částech, letohrádku a přilehlého parku se týkají:

park

Zámecký park krajinářského typu založen jako formální zahrada snad již v renesanci, výrazně upraven raně barokně v 60. letech 17. stol. a následně za Kaplířů z Harrasova na přelomu 17. a 18. stol. V  krajinářský park zahrada změněna po roce 1843.

brána

Brána parku určena dvojicí hranolových zděných sloupků z režných cihel. Korpusy sloupků ukončeny betonovými jehlancovými podstavci. Brána zřejmě vznikla při úpravě parku v 19. stol.

zahradní pavilon

Pavilon typu cassino s centrálním sálem, dvěma postranními sálky a grottou v přízemí postaven v letech 1701-1708 včetně mansardové střechy, která je jednou z nejstarších v Čechách. Vnitřní výzdoba mladší z roku 1739 od malíře Josefa Františka Čecha.

O opravách letohrádku na webu ProPamátky ->

Od roku 2014 obec Velemín postupně opravuje barokní letohrádek v zámeckém parku v Milešově. Dlouho chátrající památka se mohla začít obnovovat díky majetkovému převodu na obec Velemín, pod níž Milešov spadá. K záchraně objektu pomáhá už druhým rokem také hudební festival Milešovfest.

Obec Velemín rozdělila rekonstrukci letohrádku vzhledem k omezeným finančním možnostem na několik etap. „V první se podařila opravit centrální část střechy, kde nechybí ani zajímavá kovářská výzdoba. Vyměnily se trámy i laťování a položily nové šindele. Tato etapa vyšla obec na půl milionu korun a dotace z Ministerstva kultury činila stejnou částku. Letos se pokračuje demontáží západní a jižní části střechy, po níž bude následovat pokládka nové krytiny. Tato etapa je vyčíslena na zhruba 750 tisíc korun, z čehož necelou polovinu zaplatí obec a zbytek pokryje dotace Ministerstva kultury. Nejvíce času i peněz však bude potřeba na restaurování maleb v interiérech stavby,“ říká místostarosta obce Velemín Petr Janda. Podle jeho slov by se mohl letohrádek otevřít veřejnosti do čtyř až pěti let pro rozmanité kulturní akce. Jednou z nich je i Milešovfest.

Tradice festivalu začala v roce 2016. Koná se vždy počátkem září. Za jeho organizací stojí skupina místních nadšenců v Milešově a organizátor kulturních akcí Petr Rasken Chaloupka, kastelán zámku v nedalekých Vrbičanech. Festival obnovuje tradici vycházející ze závěti stavebníka zámku Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, kdy mělo být rozděleno mezi poddané každoročně 12. září na památku vítězství u Vídně 62 zlatých, neboť přesně tolik dní trvalo obléhání Vídně. „Festival tuto tradici obnovil vstupným ve výši 62 korun pro dospělé a 6,20 korun pro děti. Hudební skupiny zveme především z okolí a ty z naprosté většiny hrají za cestovné a stravu. Návštěvníci už měli při dvou ročnících možnost slyšet country, folk, gregoriánské chorály, ska, nebo i punk. Součástí akce jsou i soutěže pro děti, ukázky šermířů a klaunů. Celé setkání má podobu spíše zahradní slavnosti,“ upřesňuje Petr Rasken Chaloupka. Celkem se na obou akcích vystřídalo už téměř 400 lidí. První ročník přinesl na obnovu památky 15 tisíc korun a druhý dokonce o tisíc korun více.

Milešov nalezneme na úpatí hory Milešovky v samém centru Českého středohoří. Zámecký park s letohrádkem byl založen v blízkosti milešovského zámku zřejmě již v renesanci. Nejvýraznějším zásahem do podoby zahrady byla drobná zděná stavba umístěná na první zvýšené terase. Je tradičně označována jako gloriet nebo zahradní pavilon, typově však odpovídá italskému casinu. Podle písemných pramenů byl objekt postaven mezi lety 1701–1708 na podnět tehdejšího majitele panství Jana Leopolda Hrzána z Harasova. Autora návrhu neznáme. Na základě porovnání je typově i formálně nejblíže pracím Marca Antonia Canevalla v Mnichově Hradišti.

Series Navigation<< Hudební altán u lázeňského domu Bílina v Bílině-KyselceVila Pfaffenhof (zámeček Fafák – Veveří) u továrny Richard v Litoměřicích >>
Tagy