weby pro nejsevernější čechy

Bývalá Střelnice ve Sládkově ulici v České Kamenici

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na severovýchodním okraji České Kamenice na křižovatce ulic Sládkova a Na Vyhlídce pod kopcem Jehla stojí budova bývalé Střelnice.

Stavba pro neznalého působí tak trochu jako zjevení. Po opuštění vilové čtvrti v Máchově ulici vede modrá turistická značka do kopce úzkou uličkou jak na konci světa, a najednou se objeví ohromný objekt, z něhož dýchá skutečnost, že dnešní Domov pro seniory tu nebýval vždy. Ovšem najít něco o historii nebylo úplně jednoduché, když neznalec jako já se nemá v první chvíli čeho chytit.

Web o Lužických horách:

Na kraji města pod Jehlou byla v letech 1868-1869 s finanční pomocí Ferdinanda Kinského postavena klasicistní budova Střelnice se společenským sálem, která nahradila starší stavbu z roku 1731. V roce 1930 byla na východní straně rozšířena o velkou hotelovou přístavbu. Hotel tu byl ještě po 2. světové válce, ale později byl přeměněn na zotavovnu a nakonec na domov pro seniory, který je tu dodnes. Na louce za budovou se dochoval základový sloup pro střelecký terč, na jehož boku jsou letopočty 1720-1884. Vedle Střelnice byl roku 1932 v malém parčíku s vodárnou zřízen pomník členům Střeleckého spolku, padlým v 1. světové válce, z něhož dnes ale zůstalo jen torzo.

Archivní foto z webu:

Na pohlednici z roku 1900 budova bývalé střelnice, stojící na severním okraji města, v její původní podobě.
Na této pohlednici je zachycena část rozsáhlé přestavby Střelnice z roku 1930. Část původní budovy je vidět za stromy vlevo.

O Střelnici se píše také v knize o České Kamenici z roku 2002:

Za nejstarší spolek ve městě lze pokládat starobylou střeleckou společnost, která byla v 50. a 60. letech 19. století vzhledem ke své tradici a složení členské základny, tvořené především příslušníky bohatších měšťanských rodin a továrníky, vůdčím spolkem ve městě. … Stará budova střelnice na severním okraji města pod vrchem Panna přestala již koncem 50. let 19. století střelcům vyhovovat a roku 1869 byla za vydatné finanční pomoci knížete Ferdinanda Kinského nahrazena kamennou novostavbou se sálem, provedenou v klasicistním slohu (čp. 344, dnes domov důchodců). Stavbu realizoval českokamenický stavitel Gustav Dittrich. Objekt sloužil především střelcům, užívaly ho však ještě další spolky a brzy se stal jedním ze společenských center města.

Foto v knize:

Series Navigation<< Torzo střeleckého sloupu pod Jehlou v České KameniciAltán na pěšině nad Máchovou ulicí v České Kamenici >>
Tagy