weby pro nejsevernější čechy

Teatron v zámeckém parku ve Valči

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V jižní části parku poblíž zámku ve Valči se nachází poměrně rozsáhlý areál tzv. Teatronu.

V Památkovém katalogu je areál pouze jmenován a v soupise dokumentů je záznam o restaurování soch v roce 1980.

Na webu zámku je areál popsán:

Stavba byla určena pro divadelní a hudební produkce pod širým nebem. Původně se tak označovala hlediště antického divadla. Podle nedávného zjištění z 3D laser skenování krajiny je původ teatronu již v baroku. Je totiž zřejmé, že hradní pahorek byl z jižní strany odtěžen pro vytvoření hlavní barokní osy vedoucí od zámku ke zřícenině Neuhaus. Stupně teatronu byly osazeny částmi z původní parkové výzdoby. Uprostřed spodního stupně je erb Štampachů vytesaný z červeného pískovce.

Figurální sochařská výzdoba teatronu – tzv. hermovky v původním počtu 12 kusů – zdobily hlavní průčelí teatronu. V roce 1980 byly kvůli neutěšenému stavu odborně sejmuty a restaurátorsky ošetřeny. V ateliéru restaurátoři kompletně  restaurovali dochované 4 kusy včetně soklů. Tyto byly následně vypáleny třikrát, čímž se docílilo původního počtu dvanácti hermovek. Nyní jsou uloženy v depozitáři zámku.

V minulosti teatron sloužil nejen jako kulisa pro divadelní a hudební představení k pobavení panstva. Konaly se zde i turnaje na koních a plocha sloužila také jako zápasiště. Údajně se zde konaly také tzv. fémové soudy. Osoby při nich odsouzené byly vzápětí popraveny na nedalekém Šibeničním vrchu.

Rozhlas 3. dubna 2021 přinesl informaci, že byla zahájena kompletní rekonstrukce:

V zámeckém parku ve Valči na Karlovarsku můžou návštěvníci obdivovat nejen kopie Braunových soch, ale například i takzvaný teatron. Právě tuto barokní památku teď začal zámek opravovat.

Pokácené stromy, dřevěné podpěry a stavební dělníci. Tak to teď vypadá v zámeckém parku ve Valči na Karlovarsku. Ten začal s obnovou takzvaného teatronu, který leží v západní části rozlehlého areálu. Na obnovu kulturní památky pravděpodobně z období baroka dohlíží odborníci z národního památkového ústavu.

Památka leží v západní části zámeckého parku a zatím není ani jisté, jestli sloužila pouze jako divadlo. „Teprve teď se nám začíná odhalovat. Snažíme se zjistit, jak to bylo postavené, k čemu to bylo postavené. Jsou to věci neznámé, které se snažíme zjistit. Z charakteru stavby lze usuzovat, že teatron sloužil jako divadlo, ale žádné písemné doklady k tomu nemáme,“ uvedl Jakub Chaloupka z loketské pobočky Národního památkového ústavu.

Rekonstrukce barokního teatronu vyjde zhruba na 12 milionů 300 tisíc korun. Po dokončení obnovy, která potrvá zhruba dva roky, ho chce správa zámku využívat i pro kulturní akce. „Tady už dříve byly velké slavnosti. Z havarijních důvodů se tu dlouhá léta nic nedělo, ale počítáme s tím, že bychom sem vrátili kulturu a rádi bychom tu udělali například nějaký barokní festival,“ potvrdil kastelán Tomáš Petr.

Podle webu Drobné památky je nejzachovalejší sochou ve spodní zdi Hermes, a web eviduje pozůstatky po třech sochách, které před Teatronem stály.

Podrobná informace je uvedena na tabulce před areálem:

Stavba byla určena pro divadelní a hudební produkce pod širým nebe,. Původně se tak označovala hlediště antického divadla. Plocha před teatronem sloužila také jako zápasiště a konaly se zde turnaje na konách.

Teatron je tvořen soustavou tří opěrných zdí při jižním svahu elevace tzv. hradního pahorku. Dle nedávného zjištění z 3D laser skenování krajiny je původ teatronu datován již do období baroka. Je totiž zřejmé, že hradní pahorek byl z jižní strany odtěžen pro vytvoření hlavní barokní osy vedoucí od zámku na kopec Neuhaus. Nestabilní svah tvořený uloženinami laharů a úlomkovitých lavin vulkanických hornin byl zajištěn opěrnými stěnami, které v kompozici parku sloužily zároveň jakožto kulisa přírodního divadla.

Průčelí zdobila figurální sochařská výzdoba – tzv. hermovky. V roce 1980 byly kvůli neutěšenému stavu odborně sejmuty a restaurátorsky ošetřeny.

V 19. století byl teatron romanticky upraven přizdívkou a osazením barokní sochařské dříve parkové výzdoby. Uprostřed spodního stupně je erb Štampachů vytesaný z červeného pískovce.

Hradní pahorek je biotopem květnatých bučin s velmi významným bylinným patrem (jaterník podléška, kopytník evropský, hrachor jarní, mařinka vonná, samorostlík klasnatý, žindava evropská, včetně vzácnějších druhů: okrotice bílá, medovník meduňkolistý, lilie zlatohlavá).

Series Navigation<< Pozůstatky vodní kaskády v zámeckém parku ve ValčiPivovarské sklepy v zámeckém parku ve Valči >>
Tagy