weby pro nejsevernější čechy

Původní převodové kolo z miřejovické elektrárny na břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Poblíž mostu T. G. Masaryka v Kralupech nad Vltavou je na břehu Vltavy pod souběžnou lávkou pro pěší umístěno původní převodové kolo z miřejovické elektrárny.

Na vydlážděném prostranství stojí ozubené kolo (šípový převod), z jednoho rohu kryto nízkou zídkou ze dvou stěn, na níž je umístěna informační tabule. Kolem se nachází několik laviček.

Nápis na desce:

PŘEVODOVÉ KOLO S PASTORKEM BYLO SOUČÁSTÍ SOUSTORJÍ FRANCISOVY TURBÍNY
O VÝKONU 700 KW VE VODNÍ ELEKTRÁRNĚ MIŘEJOVICE. SLOUŽILO K PŘEVODU ENERGIE
OD VASTNÍ TURBÍNY KE GENERÁTORU VYRÁBĚJÍCÍMU ELEKTRICKÝ PROUD. ZAJÍMAVOSTÍ
JE ŠÍPOVÉ OZUBENÍ CITOREM, JEHOŽ PŘEDNOSTÍ JE TICHÝ CHOD A MALÉ OPOTŘEBENÍ.
GRAFICKÝM ZNÁZORNĚNÍM TVARU TOHOTO OZUBENÍ VZNIKLO LOGO FIRMY, KTERÉ
JE DODNES UŽÍVÁNO NA VŠECH AUTOMOBILECH TÉTO ZNAČKY. VÝROBCEM TURBÍNY
BYLA FIRMA ČESKOMORAVSKÁ KOLEB. CELÉ ZAŘÍZENÍ BYLO INSTALOVÁNO V LETECH
1924-1928 A PRACOVALO BEZ PROBLÉMŮ AŽ DO ROKU 2011. V TÉMŽE ROCE HO
DAROVALA FIRMA ENERGO-PO CZECH S.R.O. MĚSTU KRALUPY NAD VLTAVOU JAKO
POZORUHODNOU TECHNICKOU PAMÁTKU Z BLÍZKÉHO OKOLÍ.

Kolo bylo na břeh umístěno dříve než „sousední“ regulátor otáček:

26.11. 2017 – Pod lávkou pro pěší na levém břehu Vltavy, na zvlášť pro ten účel vydlážděném místě, je umístěno jedno z hlavních převodových kol elektrárenského turbogenerátoru se šípovým ozubením „Citroen“. Pochází z nedaleké miřejovické vodní elektrárny. Sloužilo k převodu energie od vlastní turbíny ke generátoru vyrábějícímu elektrický proud. Zajímavostí tohoto šípového ozubení Citroen je skutečnost, že jeho zjednodušené zobrazení dodnes slouží jako logo automobilů této značky. Výrobcem turbíny byla firma Českomoravská Kolben. Celé zařízení bylo instalováno v letech 1924-1928 a pracovalo bez problémů až do roku 2011. Jedná se o památku na elekrifikaci Kralup a vznik vodní elektrárny v nedalekých Miřejovicích. Bylo sem přivezeno odbornou firmou jako významná technická památka. Miřejovickou vodní elektrárnu v současnosti provozuje svitavská firma Energo-Pro Czech, s. r. o.

Series Navigation<< Památník Antonína Dvořáka (původně barokní špitál) ve ZlonicíchPůvodní regulátor otáček z miřejovické elektrárny na břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy