weby pro nejsevernější čechy

Památník Antonína Dvořáka (původně barokní špitál) ve Zlonicích

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na křižovatce ulic Komenského, Nádražní a Liehmannovy ve Zlonicích je dnes Památník Antonína Dvořáka, jedná se však původně o budovu barokního špitálu.

O památníku jako takovém těžko mohu hovořit, dostat se do expozice není úplně nejjednodušší (viz foto otevírací doby). Takže jen pár slov o budově jako takové:

4. srpna 1693 zemřela majitelka zlonického panství Eliška Maximiliana Valkounová z Aldaru, rozená Konická z Čachrova. Ve své závěti odkázala 3000 zlatých na zřízení špitálu ve Zlonicích. Když Zlonice koupili Kinští, rozšířil hrabě Filip Josef Kinský původní nadaci a v roce 1745 nechal vystavět dnešní špitální budovu.

Barokní přízemní budova s mansardovou střechou, trojúhelníkovým frontonem a zvoničkou uprostřed byla původně plánovaná jako trojkřídlá a je připisována Kiliánu Ignáci Dientzehoferovi, autorovi dalších staveb na zlonickém panství. Ve zdobeném trojúhelném štítu v průčelí nika se sochou Immaculaty. Vstupní portál datován rokem 1745, nadpraží se znakem Kinských. Okna a portál obdélné, zdobené. Později byl špitál využíván k bytovým účelům, do druhé světové války budova sloužila jako chudobinec, po skončení války postupně chátrala.

V roce 1951 se začal objekt, převzatý nově založeným Vlastivědným kroužkem Zlonicka, opravovat za účelem zřízení Dvořákova památníku. Adaptace zdevastované budovy proběhla spolu s tzv. varhaníkovnou z r. 1759 podle plánů místního stavitele Jana Nedvěda (1894–1975). Z prostor bývalého špitálu zachována stará kuchyně, část chodby a část komory s dřevěným záklopovým stropem. Odstraněny byly příčky vymezující jednotlivé byty a vybudoval se větší prostor, používaný jako koncertní sál. V roce 1954 byl památník otevřen.

Budova je kulturní památkou:

Jádrem komplexu je přízemní budova špitálu s výrazně členěnou fasádou, krytá mansardovou střechou s vikýři. Budovy byly postaveny r. 1745 snad podle projektu Ferdinanda Hübnera.

Areál bývalého špitálu se nachází jižně od kostela, při hlavní, severojižní komunikaci procházející Zlonicemi. Komplex se skládá ze samotné volně stojící budovy bývalého špitálu, dále z přízemního domku zvaného Varhaníkovna, zahrad navazujících na budovy z jihu a ohradní zdi s branami, ohraničující celý areál. Obě budovy stojí podél severní strany areálu s tím, že špitál se nachází v západním nároží. Mezi oběma budovami je široký průchod, na jihu uzavřený zahradní zdí. Zeď také navazuje na budovou Varhaníkovny z východu a na špitál při západní straně. Před budovami na severu je trojúhelníková plocha porostlá travou a několika stromy.

Historicky a architektonicky velmi cenný barokní areál, jehož hodnota spočívá nejen v kvalitní a dobře dochované barokní architektuře, ale také ve spojení místa s mládím skladatele Antonína Dvořáka.

Původní evidenční list památky:

Baroková stavba s mansardovou střechou se štíty a vikýři, podobná farní budově. Hlavní průčelí obrácené do města má ve štítě pískovcovou sochu P.M. v oblacích, podobnou soše ze štítu kostela. Sousední dům pro varhaníka z r. 1759 v témž slohu jest spojen střechou v jeden celek. Po pravé straně průčelí budovy nad hlavním vchodem je v barokní kartuši pod korunou erb Kinských. V ose budovy na hřebeni obnovená plechová vížka s lucernou, makovicí a makovičkou na vrcholu. Dříve objekt sloužil pro zaopatření 6 mužů a 6 žen (nadace Valkounova rozmnožena Kinským). Špitál byl údajně určen pro služebnictvo rodu Kinských.

Podrobný popis dispozice budovy v doplňkovém listu památky:


Series Navigation<< Lanová dráha v Mariánských LázníchPůvodní převodové kolo z miřejovické elektrárny na břehu Vltavy v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy