weby pro nejsevernější čechy

Vysoká pec v Šindelové

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Dalším takřka zapomenutým místem Krušnohoří je malá obec Šindelová, kde dlouhé roky blízko silnice chátrala prazvláštní stavba.

Její osud se v poslední době otočil jak na obrtlíku – tahle památka na zdejší minulost v oblasti zpracování kovů má zřejmě o budoucnost postaráno. Jediný zbytek největší železárny široko daleko, vysoká pec, připomíná doby, kdy v Šindelové stály 3 velké hamry, pocínovna, slévárna, válcovna a jadrárna. K pohonu tu sloužila 3 mlýnská kola a druhý největší parní stroj v Rakousku-Uhersku. Poslední existující hmotný doklad hutnictví 19. století v Krušných horách. Bylo zde využito dvou světových patentů: pocínování, později pozinkování a kontinuálního rytí. Objevilo se též první zpracování strusky na tvárnice. Surovina k pocínování se sem vozila například z nedaleké Přebuzi.

Dnes má její osud v rukách Spolek za zachování hutě v Šindelové, který převzal technickou památku od státu a provádí konzervační práce na zajištětní stavu a zároveň plánuje další postup.

K samotné peci je aktuálně vstup zakázán z bezpečnostních důvodů, okolí je ohrazeno a sledováno kamerami, takže musíte vzít zavděk fotografiemi pouze z dálky.

Opisovat sem dějiny obce, hutě a pece je asi zbytečné, spousta je toho o ní na netu, navíc na mnohých místech jsou k vidění fotografie, jak pec „vypadala“ ještě nedávno.

Obec Šindelová ->

Vysoká Pec ->

Reportáž ČR z roku 2015 ->

O činnosti spolku v roce 2016 ->

Aktuality na začátku roku 2017 ->

 

 

Series Navigation<< Cihlářská pec u HnojniceSruby Na Tokáni >>
Tagy