weby pro nejsevernější čechy

Budova bývalé měšťanské školy v Jirkově

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

U kruhového objezdu u Svojsíkových sadů v Jirkově mezi ulicemi Chomutovská, Palackého a Mlýnská stojí budova, sloužící dnes jako Základní umělecká škola.

Podle informační tabule, umístěné ve zmíněném parku, sloužila již od počátku školním účelům:

Velkolepá třípatrová budova sousedící s parkem byla postavena v roce 1905. Původně to byla měšťanská škola pro chlapce a dívky, která sloužila především německým dětem. Nebylo se čemu divit, vždyť tou dobou se 95% obyvatel Jirkova hlásilo k německé národnosti. Vztahy mezi Čechy a Němci se vyostřily zvláště po roce 1933, kdy i v Jirkově začal aktivně působit Sudetoněmecká strana bývalého tělocvikáře Konráda Henleina. Po podpisu Mnichovské dohody již bylo vyloučeno, aby ve škole vznikl prostor pro výuku v češtině.

Německá situace na bojištích druhé světové války se v roce 1944 neustále zhoršovala a namísto vyučování sloužily školní třídy k ubytování Němců prchajících před postupující Rudou armádou. Později byli ve škole krátce ubytováni němečtí vojáci, poté rudoarmějci a nakonec i vězňové vracející se z koncentračních táborů. Stěny této budovy by tak mohly vyprávět mnoho lidských příběhů.

Po válce byla škola opět otevřena dětem, tentokrát však českým. V roce 1991 se do této budovy přestěhovala základní umělecká škola, která má ve své náplni nejen hudební výuku, ale rozvíjí také taneční nebo výtvarné nadání dětí.

Zahradu ZUŠ zdobí pískovcové sochy od místního sochaře Josefa Švancara. Múza, Talent a Píle symbolizují oslavu tvůrčích sil.

Z obsáhlého textu se tak vlastně člověk o samotné budově dozví málo. Stejně tak ani zmínka, že kromě trojsochy je v exteriéru celá galerie výtvarných děl žáků zdejší ZUŠky.

Obsáhlejší text o budově je k nalezení v knize Příběh hrdého města Jirkova, kterou pro město v roce 2013 napsal Rostislav Křivánek. Takže výběr:

Impozantní třípatrová historizující budova … od svého vzniku v roce 1906(chybný letopočet, viz další text)vzdělávací ústav, postavený na parcele někdejší ovocné školky jako obecná a měšťanská škola. … Dlouhá léta tu sídlila 1. základní škola v Jirkově, až do října 1989, kdy se přestěhovala do nové budovy v ulici Budovatelů.

Vlastně o budově samé také nic.

Kupodivu sama ZUŠ má na svém webu informace ze všech nejkvalitnější (výběr týkající se samotné budovy):

Ve školní kronice (psané samozřejmě německy), která zaznamenává první informace o zřízení školy, je psáno: “ Na zasedání městské školní rady dne 22.12.1902 byla probrána otázka zřízení Měšťanské školy pro chlapce a dívky. Při audienci ve Vídni na příslušných ministerstvech zjistili členové poselství, že jirkovskou žádost o zřízení Státní reálky předcházelo již 34 žádostí jiných měst, která byla v pořadníku před jirkovskými. Návrh o zřízení a stavbu školy byl předán vedení města a přiškolených obcí. Usnesení místní rady z 25.1.1903 neodsouhlasilo výstavbu měšťanské školy, zástupci rady se nedohodli. Na výstavbu mělo přispět nejen město, ale i přiškolené obce (Kyjice /protestoval zástupce Kyjic/, Vinařice, Jindřišská atd.).

V roce 1904 (1.4.) přišlo úřední povolení ze zemské školní rady zřídit měšťanskou školu s ohledem na místní poměry. Konala se soutěž o stavební návrhy (výběr stavebního plánu – 7 970 m2 ; výhody – blízko kostela, volné místo, pevné podloží; nevýhody – blízkost hlavní silnice s hodně povozy, hlučné kovárny). Měšťanskou školu nechalo postavit a financovalo město, a 1.10.1905 zde započala chlapecká Měšťanská škola svůj první školní rok. Učitelé vedli své žáky k první mši do děkanského kostela a pak do nových tříd“.

Stručná historie škol v Jirkově do roku 1945:

V roce 1905/1906 byla otevřena nově postavená Měšťanská škola (nyní ZUŠ), která sloužila především německým dětem.

V německé škole (dnešní ZUŠ) skončilo vyučování v prosinci 1944 a pak v ní nějakou dobu byly ubytováni uprchlíci před frontou, němečtí vojáci, rudoarmějci a nakonec i vězňové vracející se z koncentračních táborů.

Zmapování českého školství v Jirkově od roku 1945:

V roce 1945 (18.6.) byla otevřena v této budově prvá třída měšťanské školy v Jirkově a vyučovacím jazykem byl český jazyk. Dalo hodně práce dát budovu alespoň trochu do pořádku, aby se hned po válce mohlo začít vyučovat. Na měšťanskou školu do Jirkova je přikázán odb. uč. Karel Černý, zatímní ředitel Josef Zábraha nastupuje 27.6.1945. Školní rok 1944/45 byl ukončen 19.7.1945. Hlavní prázdniny začaly 20.7.1945 a trvaly do 2.9.1945. Škola měla na konci škol. roku celkem 51 žáků. Šk. rok 1945/46 začal 17.9.1945 se 147 žáky a ukončen byl 22.6.1946 již se 237 žáky. V budově začal být velký nedostatek místa, protože neustále přibývali noví žáci jak do obecné, tak i do měšťanské školy /tyto informace nám podala kronika školy vedená od r.1945 ředitelem Zábrahou/.

Rok 1953 přinesl měnovou reformu a s ním i také změnu v názvech škol. Od tohoto roku přestaly existovat obecné a měšťanské školy a byly již jen sjednocené osmileté školy. V roce 1953 měla škola už 630 žáků, v roce 1958 stoupl počet žáků na 703. Byl nedostatek tříd ve škole, roku 1955 se učilo v přeplněných třídách až 43 žáků. A to přesto, že roku 1947 byla v Mostecké ulici otevřena druhá obecná škola a v Zahradní ulici začala pracovat pomocná škola.

Takže ani tady o architektovi či staviteli školy nic. Asi jedna z informací, které zanikly s poválečným vývojem.

Series Navigation<< Hüttichův statek ve TřtěněDřevěné úly u jižní terasní zdí v zámeckém parku v Libochovicích >>
Tagy