weby pro nejsevernější čechy

Údajná kaple u silnice v České Vsi (Jablonné v Podještědí) – ve skutečnosti hasičská zbrojnice

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Těžko hádat, co a jak. Aktuální verze mapy.cz už v těch místech ukazuje jen čtvereček půdorysu, off-line verze v mobilu při procházení kolem tvrdila, že by tu měla stát (stávala) kaple. Řeč je o ploše nad domy čp. 41 a 19 u silnice na okraji Jablonného v Podještědí, místní části Česká Ves.

Dle evidence webu Zaniklé kostely skutečně v České Vsi jedna kaple zmizela, uvedené souřadnice ji však umísťují zcela jinam. O tomto místě ani zmínky. Prokazatelně tu něco stálo. Menšího, zřejmě čtvercového půdorysu. Kolem ještě pár kusů pískovce a rozbité střešní tašky. Ale co to bylo, kdy to zaniklo a jak? Jak řečeno výše, na mapy.cz už aktuálně ani zmínka… Neumím víc zjistit.

Díky panu Michalu Valenčíkovi, tvůrci výše zmíněného webu, je už známo, co a jak. Na jeho dotaz na vedení města dorazila odpověď:

Vybírám z dotazu: Podle starých map tu nějaká stavba stála. Na leteckém snímku z roku 1946 to má patrnou i nějakou věžičku. Tak si říkám, že to skutečně mohla být kaplička nebo případně hasičská zbrojnice. Ten objekt byl zbořen až před pár lety, pozemek patří městu, tak třeba budete vědět, co přesně zde stálo.

Odpověď: Byla to bývalá hasičská zbrojnice. Stavba byla na základě havarijního stavu odstraněna.

Off-line mapy.cz s vyznačením údajné kaple (křížek v šedém poli vpravo od silnice)
Aktuální mapy.cz on-line, již jen půdorys stavby
Series Navigation<< Bytex, pondělí 26/3/2012Altán bývalého akvária v sadech Československé armády v Chomutově >>
Tagy