weby pro nejsevernější čechy

Budova bývalého gymnázia v Tyršově ulici v Mělníku

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

V Tyršově ulici v Mělníku naproti parku u pozůstatku městských hradeb stojí trojice propojených budov, tou prostřední je bývalé gymnázium.

Budova je od roku 1992 kulturní památkou:

Třípatrová budova bývalého gymnázia z počátku 20. století proti severní části městských hradeb byla přestavěna v roce 1928 podle projektu arch. A. Liebschera v duchu pozdní secese a art deca.

Škola je situovaná podél Tyršovy ulice. Jedná se o rozsáhlý třípodlažní objekt obdélné dispozice. V uličním průčelí (patro 12 okenních os) se uplatňuje převýšený rizalit, v jehož ose je situovaný hlavní vstup. Fasáda průčelí je střídmě řešená ve stylu pozdní geometrické secese, doplněná o klasicisující štukový ornament v meziokenních plochách. Použitými články je zdůrazněn vertikální rytmus fasády. Výrazným motivem je vstup s dvojicí dórských sloupů. Vstupní rizalit vrcholí stupňovitě ukončeným štítem. Předmětem ochrany je budova bývalého gymnázia – čp. 94 a vymezený pozemek.

Střízlivě pojatá budova bývalého gymnázia je svým pojetím průčelí blízká industriální architektuře. Zajímavě a na dobu výstavby originálně je řešen vstup do budovy. Stavba jeví stylovou podobnost se stavbami pražského architekta Josefa Kovařoviče z období mezi léty 1908 – 1914.

Gymnázium dnes sídlí v jiné budově, zde je umístěna Soukromá podnikatelská střední škola. Na webu zmínka „Od 1. září 1996 má škola v nájmu od města Mělník budovu bývalého gymnázia v Tyršově ulici č.p. 94„.

Z webu gymnázia o jeho historii:

Neúspěšné pokusy o založení gymnázia proběhly v letech 1871, 1896 a 1903, ale v roce 1910 se to podařilo.

Vyučování nejprve probíhalo v Tyršově domě, až přibližně po šesti týdnech mohlo gymnázium využít prostory v tzv. spořitelních domech, tedy v secesní stavbě mezi budovou ZŠ Jungmannovy sady a Tyršovým domem, ovšem ve velké části objektu stále byly byty, takže gymnázium se skládalo z jedné třídy, jedné ředitelny, sborovny a jednoho kabinetu.

Mělnické gymnázium přežilo nacistickou okupaci, i když s citelnými zásahy a v závěru války za zvuku zvonící hrany. Netrvalo ovšem dlouho a na místo, jež uvolnil jeden totalitní režim, nastoupil druhý, tentokrát komunistický.  V roce 1953 dokonce přestala být gymnáziem. Reforma totiž převedla gymnázia na tzv. jedenáctileté střední školy. Pro Mělník to znamenalo, že došlo k přerozdělení a sloučení místních škol: K nově vzniklé jedenáctiletce byly přivtěleny 1. národní škola a 2. střední škola. Sloučení žáků i vyučujících několika různých škol do jednoho ústavu v jedné budově bylo velmi náročné. Prostory i vybavení byly z počátku tristně nevyhovující. Ale např. v tehdejších letech se v budově zprovoznilo ústřední topení.

Od roku 1961 se „jedenáctiletka“ rozdělila a středoškolské studium zastřešovala Střední všeobecně vzdělávací škola v Mělníku, která byla na tři roky a na níž v roce 1963 začal studovat Jan Palach.  Maturoval v roce 1966.

V roce 1968 dosáhla škola dvou úspěchů. Z tříleté střední všeobecně vzdělávací školy se znovu stalo gymnázium a vyučujícím i studentům přibyl jeden rok na přípravu na maturitu. Nastala tím ovšem malinko zvláštní situace, protože maturitní ročník byl maturitním ročníkem dva roky.

V roce 1990 škola zažila ještě další významnou změnu, opět se stala osmiletým gymnáziem, kterým je dodnes. V létě 1996 gymnázium změnilo své sídlo.

Series Navigation<< Tyršův dům v Tyršově ulici v MělníkuKnihtiskárna Jiřího Jelena v ulici U Tanku v Mělníku >>
Tagy