weby pro nejsevernější čechy

Lázeňský Pavillon Dvorana ve Mšeném-lázně

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Vizuálně nejzajímavějším objektem areálu lázní ve Mšeném-lázně je pavilon Dvorana, stojící u křižovatky ulic Lázeňská a K Jeřábu.

Lázeňský dům je součástí památkově chráněného areálu:

Secesní pavilon z roku 1905 dle projektu architekta Jana Letzela. Obdélný pavilon obklopený přízemní přístavky členitého půdorysu a zdobený keramikou, barevnými omítkami a dřevěnými pilířky s řezanými totemovými hlavicemi. Uvnitř otevřený vysoký prostor.

Původní evidenční list památky:

Zděná patrová budova jídelny na obdélném půdorysu o 5 okenních osách s přístavky se zastřešeným skleněným vstupem na 8 sloupech v půlkruhu. Vstupní trychtýřovitý portál s půlkruhovým obloukem. Vnitřek tvořen obdélnou plochostropu halou, pouze v rozích připojeny přístěnkové prosklené místnosti na polygonálním půdorysu. Na portále freska s figurálními náměty, fasáda vertikálně členěna trámy, ukončenými vyřezávanými stylizovanými hlavicemi, nad okny barevné oznam. kazety. V rozích ploché střechy 4 pylony. V parku proti silnici přijímací novorenesanční budova jednotných forem. Uprostřed parku osmiboký altán, s dřevěným zábradlím, sloupy a se stanovou střechou. Vzadu ubytovací dům o 9 okenních osách s pavlačí po celé délce. Ve středu budovy štít s půlvalbou.

Jídelna postavena 1905 (arch. Jan Letzel), ostatní budovy z doby po r. 1895, kdy se začíná se systematickou výstavbou lázní z iniciativy majitele Fr. Tomana ml. Nyní (1967) ve správě Státních lázní Teplice.

Z dalších zdrojů:

V Lázních Mšené je něco, co nám závidí celý svět a přitom o tom našinci tak málo vědí. Jedná se o secesní stavbu lázeňské restaurace Pavillon Dvorana od architekta Ing. Jana Letzela. Architekt Letzel působil hlavně v Japonsku, kde po něm zůstalo mnoho překrásných staveb. Nejznámější, která málem nezůstala, stojí jako memento atomového útoku v Hirošimě. Ano, „Atomový dóm“ je dílem Čecha, který na území ČR zanechal jen jednu, zato však velmi povedenou a zajímavou stavbu z roku 1905 právě v Lázních Mšené.

O nedávno znovu objevenou vnitřní výzdobu se postaral malíř Viktor Oliva. Budova je zasazena do hezkého parku a obklopují ji lázeňské vily a domy, z nichž nejstarší je z roku 1796. Uvnitř Pavillonu Dvorana se dobře pije a jí, funguje totiž jako kavárna a restaurace.

Podrobně zde ->

Narodil se v roce 1880 v Náchodě a byl žákem proslulého profesora Jana Kotěry na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Pavillon Dvorana ve Mšeném-lázních projektoval jako 25ti letý mladík a byl si od počátku vědom neobvyklosti jeho díla. Proto také umístil vyškrabovaný nápis ke vchodu Dvorany.

Další info ->

Dvorana slouží jako jídelna s kavárnou, občas se využívá jako taneční sál. Budova je výrazně secesní a velmi efektní, s řadou cizokrajných ozdobných prvků v omítce nebo ve dřevě. Vstup zdobí nika s freskou v orientálním stylu, na dřevěných pylonech jsou vyřezávané „dračí“ hlavy. Dnes je stavba kulturní památkou.

Series Navigation<< Dřevěné úly u jižní terasní zdí v zámeckém parku v LibochovicíchAltán v lázeňském parku ve Mšeném-lázně >>
Tagy