weby pro nejsevernější čechy

Gloriet nad bývalou Střelnicí u České Kamenice

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na pahorku na severovýchodním okraji České Kamenice poblíž budovy bývalé Střelnice a nad loukou, na níž stojí pozůstatek střeleckého terče, je vyhlídkový gloriet.

Pokud se mi podařilo o některých místech, stavbách a artefaktech České Kamenice nakonec něco najít, v tomto případě všechny mně dostupné zdroje i strejda Google selhávají. Nedokážu tak určit, zda stavbička souvisí se střelnicí, kdy vznikla a kdo ji zřídil.

Dnes už stavba ztratila smysl – jak je z fotek vidět, přes porost okolních stromů z ní žádný výhled není, přes neolistěné kmeny je max vidět nedaleká bývalá Střelnice, dnes Domov pro seniory, jinak nic.

Mapy.cz zachycují přístupové cesty pouze po hřebeni ze směru od Jehly, v reálu jsou prošlapané zkratky i od zmíněné Střelnice a z ulice Na Vyhlídce.

Návrší, na němž altán stojí, je ze strany k silnici zpevněno lomenou opěrnou zdí z pískovcových kvádrů. Vniklá ploch je urovnána do roviny, na ní kruhová neomítaná základna z několika řad pískovcových maltou spojených kvádrů. Na této základně stojí samotný gloriet, do něhož vede pět omšelých pískovcových schodů. Stavba je omítaná, uvnitř holá. Z vnější strany jsou otvory (obdélné dveře a okna) rámovány sloupky z rudých glazovaných cihel. Nade dveřmi je jimi vytvořen překlad s přečnívající římsou. Jedna řada cihel obkružuje základy (sloupky tak vycházejí z ní), druhá řada je umístěna nad horní stranou oken (sloupky v ní končí). Třetí řada je podstřešní. Střecha zřejmě plechová (zcela zarostlá mechem), působí jako kuželová, ale dle oplechování spodní hrany možná polygonální. Vrcholí zdobnou špicí s malou makovicí. Zevnitř je vidět laťování, umístěné na trámech hvězdicovitého krovu s prázdným středem. Podlaha chybí, hlinitý terén je pod úrovní omítek, jsou vidět základy.

Series Navigation<< Bývalá plynárna ve HřenskuAltán na Jehle u České Kamenice >>
Tagy