weby pro nejsevernější čechy

Bývalá pozorovatelna civilní obrany na Hostibejku v Kralupech nad Vltavou

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na vrcholu Hostibejku v Kralupech nad Vltavou stojí vojenský objekt, bývalá pozorovatelna civilní obrany.
O vojenské historii místa se dá leccos najít:

Za 2. světové války bylo do pískovcového bloku Hostibejku vytesáno několik velkých protileteckých krytů, které byly oproti jiným ve městě velmi bezpečné. Němečtí protiletadloví dělostřelci měli za války na Hostibejku stálé stanoviště a dodnes zachované zděné bunkry jsou pozůstatkem obranného systému města, zhotoveného silnou německou posádkou v době války. Sloužily jako pozorovatelny, ostřelovací bunkry i jako skladiště munice.

Hostibejk byl důležitým strategickým bodem pro obranu kralupské rafinérie; údajně zde měly být umístěny protiletecké kanóny a kulometné hnízdo.

Nicméně musím konstatovat, že nemám tušení, o jakých dochovaných artefaktech je řeč – na žádný jsem cestou nenarazil a i ten, kde se stala tragédie na konci války, dávno neexistuje. ÚdajněVe východním úpatí vrchu jsou minimálně dva uměle vytasené podzemní prostory – válečné protiletecké kryty„.

To, co stojí na vrcholu dodnes, je stavbou poválečnou, nejspíš 50. či 60. léta 20. stol., byť lze nalézt i tvrzení, že jde o „betonový bunkr z roku 1938. Jednalo se o protileteckou hlásku, která měla hlídat prostor naší nejvýznamnější rafinerie“.  Stavba je označována různě – protiletadlový bunkr to byl ale těžko. Jedná se o pozorovatelnu řady PD.

Jak lze objevit, pozorovatelna na vrcholku Hostibejku byla součástí civilní ochrany Kralup.

Asi nejdůkladnější info:

Na samém vrcholu vyhlídky je k vidění i pozorovatelna civilní obrany. Původně zde stávalo místo protiletecké obrany vybudované Němci za druhé světové války a skládalo se z plošin pro děla a skladu střeliva. Samotná pozorovatelna však vznikla až v 50. letech minulého století.

Na první pohled zaujme, že samotná pozorovatelna je bez dveří, vstupovalo se samostatným (dnes uzamčeným) objektem v blízkosti. Pozorovatelna je (alespoň zvenčí) ve výborném stavu, o to podivnější, že se nedaří najít info, kdo se o ni stará a jaká je její skutečná historie.

Series Navigation<< Bývalé popraviště na Šibeničním vrchu u Bečova nad TeplouAltán v areálu Zahnovy vily v Kamenickém Šenově >>
Tagy