weby pro nejsevernější čechy

Sýpka v Lenešicích

Článek je součástí seriálu Architektura, technické památky, důlní díla

Na křižovatce ulic Jiráskova a Zájezdní v Lenešicích stojí chátrající památkově chráněný špýchar.
Mapy.cz stručně:

Sýpku dříve užívalo JZD, poté ji koupil soukromý majitel. V současné době je sýpka ve špatném stavu bez střechy.

Památkový katalog:

Barokní neomítnutá obdélná stavba z lomového kamene (pískovcových kvádrů), dvoupatrová, původně s valbovou střechou s vikýřovými štěrbinami, dnes nezastřešená. Okna v patrech mají dřevěná trámová ostění, v přízemí šikmé špalety. Stavebník – baron Wimmer.

Objekt sýpky je dokladem urbanistického a hospodářsko-sociálního vývoje vesnice; v minulosti prošel rovněž některými stavebními úpravami, jejichž stopy jsou stále patrné v obvodovém zdivu – sýpka je tak cenným hmotným pramenem pro zkoumání vývoje stavebních konstrukcí od barokního období do současnosti.

Původní evidenční list památky zachycuje stavbu ještě v lepších letech:

Neomítnutá obdélná stavba z lomového kamene, dvoupatrová, s valbovou střechou; obdélná okna v patrech s dřevěným ostěním, v přízemí se šikmými špaletami.

Series Navigation<< Altán v lázeňském parku ve Mšeném-lázněSýpka (špýchar) zvaná Čertův mlýn u zámku Budenice >>
Tagy