weby pro nejsevernější čechy

Rozhledna Stradonka

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Na trase žluté turistické cesty mezi Stradonicemi a Chrastínem, která vede prostorem bývalého hradiště, stojí rozhledna Stradonka.

Ze hřebene valu je sám o sobě slušný výhled, těch pár metrů pak dělá divy.

Wiki uvádí:

V polovině 5. století př. n. l. vybudovali předkové Keltů na konci náhorní planiny nad Stradonicemi u Loun hradiště o rozloze šest hektarů. Vynikající výhled do krajiny byl jistě důvodem stavby opevnění právě na tomto místě, což potvrzuje pohled z rozhledny Stradonka postavené přímo na jeho valu.

Web Stradonky informuje:

Rozhledna byla otevřena v roce 2009. Akci zorganizoval Klub žen Stradonice za podpory Městyse Peruc. Rozhledna stojí na pozůstatku valu Hradiště Stradonice a nabízí nádherný výhled na České středohoří. Pokud je příznivé počasí tak uvidíte i Krušné hory. 

Stručné info je následně rozvedeno:

S myšlenkou, postavit na valech keltského hradiště rozhlednu, přišla Hana Dvořáková – jedna ze stradonických aktivistek z Klubu žen. Samozřejmě nás napadlo, že by se mělo jednat především o napodobení původního opevnění oppidia. Jak vypadalo, to přesně nikdo neví: žádné dřevo se neuchová téměř 2 tisíciletí. Vycházelo se proto z obdobných představ a názorů archeologů. Rozhlednu navrhl architekt Karel Chlouba, který konzultovat stavbu s historikem Zdenkem Smržem, který zde v 70 letech prováděl výzkum i vykopávky.

Poznámky k návrhu stavby od pana Smrže:

Rákosové střechy se dělaly, a vydrží více, než došky. V údolí Debeřského potoka rákosí rostlo. Šindele asi do 5 stol. př.n.l. nepatří, ale konec konců rozhledna nebude replikou konkrétní stavby, jen svým rustikálním provedení, který má tento dojem navodit.

Jen chci dodat, že by měla být z kmenů dubu a buku. Víc vydrží a v pravěku se např. smrk ke stavbám nepoužíval, protože má „krátké dřevo“ a oni neznali pilu. Porazit smrk kamennou či bronzovou sekerou je prakticky nemožné a halštatskými železnými sekerami velmi pracné (dle výsledků experimentů).

Zvolilo se postavení malé rozhledny v nejvyšším bodě valů, s pěkným výhledem na České středohoří. Použití materiálů a technologií, o kterých píše doktor Smrž, nebylo zcela dodrženo. Od keltských zvyků jsem se zřejmě odchýlil už tím, že jsem si udělal náčrt na něco, čemu říkáme papír a na rozdíl od Keltů jsme přinesli práci na stavební úřad. Jediné, co jsme dodrželi je, že na stavbu nebyly použity dnešní normy, hygienické ani požární předpisy, ale dochované keltské.

V průběhu tvorby konceptu rozhledny padly návrhy, že by mohla být součástí i šibenice a také se zvažoval návrh obnovit původní bránu v severozápadním okraji valu. Dále jsme uvažovali i o dřevěných palisádách. Obvod hradiště o ploše 90 ha však činí přes 3 km délky, což bylo nad naše možnosti. V návrhu jsem alespoň zakreslil část palisád – v návaznosti na rozhlednu.

Nápad a organizace: Klub žen Stradonice
Investor: Městys Peruc
Informace o archeologickém výzkumu: PhDr.Zdeněk Smrž
Architektonická studie: Ing.arch.Karel Chlouba – říjen 2008
Podnět k zařazení výstavby rozhledny do plánu pro rok 2009: říjen 2008
Podpisová akce na podporu rozhledny: listopad 2008
Projekt: Ing.Karel Hrdlička – leden 2009
Zhotovitel: firma KLEMPO Vasila Vajdy – květen-červenec 2009
Střecha: Josef Drdlík se synem Martinem z Hlinska – 29. a 30.6.2009
Infotabule a lavice se stoly: Jindřich Dresler
Panorama: Luděk Lůžek
Výška:  6m, podlaha je 2,35 nad terénem
Přístup:  volně přístupná po žebříku při dodržování provozního řádu.
Nadmořská výška podlahy: 292 m n. m.
Slavnostní otevření: 18.7.2009

Z dalších zdrojů:

Výhled: především České Středohoří s dominující královnou Milešovkou, Lovošem, hradem Hazmburk, Ranou, Oblíkem a spoustu dalších vrcholů, dále Krušné hory, Klínovec, Doupovské hory, Louny, Peruc

Historie: Nová trámová rozhledna stojí od léta 2009 nad vesničkou Stradonice u městyse Peruc na Lounsku. S nápadem vybudovat na vyvýšenině Na Valech (v místě keltského oppida z 5. stol. př. n. l.) rozhlednu přišly v roce 2008 členky stradonického Klubu žen. Nápad se líbil a vedení městyse Peruc ihned navrhnulo zařadit do rozpočtu městyse na rok 2009 částku 400 tis. Kč na stavbu nové rozhledny. Architektonickou studii provedl Ing. arch. Karel Chlouba z Ročova v říjnu 2008, projekt zpracoval pan Ing. Karel Hrdlička v lednu 2009. Stavební práce provedla firma KLEMPO pana Vasila Vajdy v době od května do července 2009. Panoramatické tabule pod střechou rozhledny připravil pan Luděk Lůžek. Střechu připravil pan Drdlík se synem z Hlinska. Podoba věže vychází z historického charakteru místa – připomíná strážní věž keltských opevnění. Základním stavebním materiálem jsou dřevěné kůly (dřevo pochází z místních lesů). Nová rozhledna byla otevřena 18. července 2009 za účasti asi 100 lidí, které neodradilo ani deštivé počasí. O oblibě místa vypovídá značné množství zápisů v pamětní knize umístěné na vyhlídkovém ochozu.

Žebřík má své nejlepší časy už za sebou, jeden stupeň jakž takž drží jen na jedné straně. A po ve většině dostupných zdrojů popisovaných tabulích informujících o výhledu ani stopy (nebo jsem slepý).

Series Navigation<< Vyhlídka Harrachova skálaVěž městského opevnění v Budyni nad Ohří >>
Tagy