weby pro nejsevernější čechy

Vyhlídková věž archeoparku Na Jánu u Netolic

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Součástí archeoparku Na Jánu u Netolic, nacházejícího se na bývalém hradišti, je novodobá rekonstrukce palisády se strážní věží, která funguje jako rozhledna.

Z různých zdrojů:

Dřevěná věž s ochozem a palisádovou zdí je součástí archeoparku.

Období výstavby: konec roku 2007
Oficiální zpřístupnění: zřejmě druhá polovina roku 2008
Celková výška: 8 m
Výška vyhlídkové plošiny: 4 m
Počet schodů: 15 + 10 příček žebříku
Počet plošin: 2
Volně přístupná

Přístup: Hradiště se nachází na skalním ostrohu nad Bezdrevským potokem nedaleko centra Netolic. Z hlavního Mírového náměstí vede k archeoparku zelená TZT (necelý 1 km s převýšením 20m).

Výhled: Především centrum Netolic, v dáli Městys Lhenice a některé vrcholy pohoří Blanský les, jako je např. Vysoká Běta a přilehlou část Šumavy. Rozhled je umožněn pouze JZ, Z až SZ směrem. Výhled východním a severním směrem není možný kvůli vyšší blízké vegetaci.

Historie: Strážní věž s ochozy a palisádou z doby přemyslovské jsou zajímavou atrakcí archeologického parku, který vyrostl na vrchu Sv. Ján nad jihočeskými Netolicemi. Jedná se o místo bývalého hradiště se zbytky valů a s četnými nálezy předmětů z 10-13. stol. Do roku 1788 zde stával kostel sv. Jána (tehdy zrušen reformami císaře Josefa II.). Později se sv. Ján stal oblíbeným výletním místem turistů díky parkové úpravě. Byl zde postaven výletní hostinec, kuželník a taneční parket. Po 2. sv. válce se však stal zarůstajícím zapomenutým místem, později využívaný jako kynologické cvičiště.

Věž, obdobně jako palisáda a ochozy, byla postavena tradičními historickými postupy pod vedením tesařského mistra Petra Růžičky z pražské společnosti Ars Tignaria. Autorem projektu byl Pavel Šlechta z firmy PaP Servis Praha. Budování archeoparku je financováno z městské pokladny, krajských dotací, programu MZ ČR – Leader a programu EU – Interreg IIIA.

Series Navigation<< Věž kostela svatých Petra a Pavla v MělníkuČerná věž v Lokti >>
Tagy