weby pro nejsevernější čechy

Kaňkovská vyhlídka

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Na trase červené turistické značky mezi osadou Kaňkov a Braňany, severozápadně od vrcholu kopce Kaňkov, se od července 2020 nalézá nové vyhlídkové místo.

Je to trochu matoucí, když mají dvě různá místa takřka shodná jména, a když vyhlídka, nazvaná po nedaleké osadě, je jen pár metrů nad zcela jinou obcí. Pravda však je, že každé z míst poskytne něco zcela jiného.

Zdejší vyhlídkové místo, zřízené Severočeskými doly Chomutov, nabízí krytý přístřešek s posezením, vybavený řadou obsáhlých informačních tabulí o okolí, a především vyhlídkovou terasu, nabízející „průmyslový“ výhled na otevřený prostor dolu Bílina. Lze se tak kochat nejen okolní krajinou, ale i chladicími věžemi nedalekých elektráren a rypadly při práci. Jediný problém je, že panoramatické cedule na zábradlí vyhlídky ukazují terén nikoli z příslušného místa, ale z větší výšky (snad z dronu). Takže ač je jasné, co kterým směrem je vidět, některé krajinné detaily neodpovídají.

O otevření vyhlídky psal Mostecký Deník:

Nově vybudovaná vyhlídka nabízí panoramatický výhled nejen na provozy Dolů Bílina nebo Krušné hory, ale také na další dominanty okolí. Vrchy Zlatník, Hněvín a Špičák. 

Vyhlídku předali obci, kterou zastupoval braňanský starosta Petr Škanta, generální ředitel SD Ivo Pěgřímek a ředitel komunikace a vnějších vztahů SD Rudolf Kozák na konci června 2020.

Návštěvníkům budou sloužit informační tabule, na kterých nechybí ani popis dobývací techniky a počty jednotlivých skrývkových a uhelných řezů i výsypkových etáží DB. V přilehlé pergole, která nabízí příjemné posezení, jsou také informační panely připomínající typickou místní faunu a flóru, výsledky unikátního archeologického výzkumu v předpolí DB, historii obce Braňany a osady Kaňkov. V blízkosti nové Kaňkovské vyhlídky vede turistická stezka, která směřuje až do Kyselky v Bílině.

Series Navigation<< Vyhlídka RůženkaRozhledna Bieleboh u Beiersdorfu >>
Tagy