weby pro nejsevernější čechy

Rozhledna a lanovka Diana v Karlových Varech

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Nějakou dobu jsem se věnoval regionálnímu místopisu, pro změnu tedy nahlédněme opět někam trochu dál.

Když jsem se několikrát zabýval rozhlednou, dodržím téma. V Karlových Varech je míst s vyhlídkami plno, město leží v údolí a z okolních svahů, protkaných mnoha cestami, se otevírají nejrůznější výhledy. Přesto ani tady nechybí rozhledna. Nese jméno Diana a ozvláštněna je tím, že k ní vede pozemní lanovka (jedna ze dvou ve městě fungujících).

Rozhledna Diana se tyčí na Výšině přátelství nad Grandhotelem Pupp. Za první republiky nesla název Hanse Kudlicha (1823-1917), bývalého poslance říšského sněmu a rakouského revolucionáře, který mimo jiné formuloval návrh na zrušení poddanství a který roku 1848 emigroval do USA. Po roce 1945 krátce název Benešova rozhledna. V seznamu kulturních památek je rozhledna Diana zapsána od prosince 1981.

Rozhledna Diana na pohlednici nakladatelství Orbis Praha, odeslané 2. XI. 1967

Už v roce 1909 byl odsouhlasen projekt na výstavbu komplexu lanové dráhy, restaurace a rozhledny. Projekt a stavbu lanovky připravila švýcarská firma a stavbu nákladem 126 484 rakouských korun zajistila v roce 1912 vídeňská firma Leo Arnoldi. Radní následně vybrali projekt karlovarského architekta městského úřadu ing. Antona Breinla z roku 1909, který navrhl postavit loveckou chatu s jedním hlavním a dvěma vedlejšími sály, vše s kapacitou 250 osob a nákladem 110 000 rakouských korun. Zděná rozhledna měla rozpočet 76 000 korun. Se stavbou začal karlovarský stavitel František Fousek 1. října 1912. Obě stavby byly veřejnosti zpřístupněny 27. 5. 1914.

Jedná se o 40 metrů vysokou čtyřbokou cihlovou stavbu se zkosenými nárožími, postavenou na hranolovém kamenném podstavci a zakončenou dřevěným vyhlídkovým ochozem ve výšce 35 metrů, krytým doškovou střechou. Stojí ve výšce 547 metrů nad mořem a nabízí překrásný výhled na Karlovy Vary. Od severu k jihu lze dále spatřit Plešivec, Klínovec, Doupovské hory, Goethovu rozhlednu, Aberg (Doubská hora), Slavkovský les, Smrčiny, Krušné hory. Viditelnost za příznivého počasí je udávána kolem 70 km. K vyhlídkovému ochozu vede 150 schodů. Pokud zrovna nemáte síly ke zdolávání tolika schodů, je k dispozici výtah, který byl součástí rozhledny již při jejím otevření. Vzhledem k technickým závadám, které se objevily ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století, musel být provoz výtahu postupně minimalizován a počátkem devadesátých let byl výtah z rozhledny zcela odstraněn.

Roku 1992 převzalo město Karlovy Vary rozhlednu zpět do svého vlastnictví a od roku 1996 ji pronajímalo firmě ČSAD-MHD Karlovy Vary, a. s. (od roku 2001 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.), které byla věž s restaurací v roce 2000 vložena do základního jmění. Hlavním akcionářem firmy je město Karlovy Vary. V letech 1994-1997 prošla rozhledna celkovou rekonstrukcí. Byly při ní opraveny krovy, položena nová střecha, obnoven vnější plášť a v rozhledně byl rovněž instalován nový výtah, zprovozněný v lednu roku 1998, který nahradil původní elektrickou zdviž.

U rozhledny se můžete občerstvit v malém bufetu nebo v lesní restauraci a kavárně Diana, k níž patří velká terasa. K vidění je i místní “minizoo” s poníky, kamerunskými kozami, čínskými prasátka nebo pávy.

Na vrchol Výšiny přátelství vede několik lázeňských stezek. Jsou značeny rozdílnými barvami podle délky a obtížnosti. K cestě z města nahoru lze využít zmíněnou lanovou dráhu ze stanice „Stará louka“ v Mariánské ulici, jen pár metrů od Grandhotelu Pupp. S mezizastávkou Jelení skok vede trasa až přímo pod rozhlednu. Jízda k rozhledně lanovkou trvá cca 3 minuty, pěšky si vyhraďte asi půlhodinu. Lanovka do roku 1965 používala otevřené vozy. Po přerušení provozu v roce 1981 byl provoz znovu obnoven roku 1988. Délka trati je 453 metrů, převýšení 167 metrů.

 

Series Navigation<< Rozhledna Na Stráži (Sloup v Čechách)Rozhledna Vlčí hora >>
Tagy