weby pro nejsevernější čechy

Rozhledna Tanečnice

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Máme u nás ve Výběžku řadu míst, k nimž patří geografické označení nejsevernější. Jedním z takových míst je i nejsevernější rozhledna v České republice – Tanečnice.

Západně blízko Mikulášovic na rozložité žulové hoře s čedičovým vrcholkem, takřka na samé hranici s Německem (kousek od Sebnitz), v nadmořské výšce 597 metrů stojí zděná rozhledna. Vrch byl prý pojmenován podle pradávné pověsti, podle které tam chodívala tančit a svádět myslivce překrásná mladá dívka – tanečnice.

Kromě internetových zdrojů (občas trochu protichůdných) opět sahám po knize Příběhy lužických rozhleden, kde je o rozhledně psáno na stranách 156 až 161.

V první polovině 19. století zde stála nad triangulačním kamenem dřevěná vyměřovací věž. Když dosloužila svému účelu, rozhodli se členové mikulášovického Okrašlovacího a horského spolku ji nahradit a v roce 1887 byla postavena dřevěná vyhlídková věž o výšce 26 metrů (sedm pater, ochoz ve čtvrtém patře, na vrcholovou vyhlídkovou plošinu 128 schodů). Na vrcholu Tanečnice je pramen pitné vody, a proto zde byla vykopána 25 metrů hluboká studna. V sousedství rozhledny vznikla už v době její stavby malá prkenná restaurace hostinského Thomase Pilze.

Stavitel Schicht ukotvil pro větší stabilitu trámovou konstrukci čtyřmi ocelovými lany, přivázanými v šestém patře. Rozhledna dostala jméno po korunním princi Rudolfovi a vysvěcena byla o roku později, v květnu 1887. V červenci do ní uhodil blesk a značně ji poškodil, podařilo se ji však do konce roku obnovit. Roku 1903 rozhlednu zničila vichřice, 26. května musela být rozhledna uzavřena a poté rozebrána.

Místní spolek vyhlásil architektonickou soutěž, z níž vyšel vítězně návrh místního architekta a stavitele Josefa Scholze. 10. července 1904 byl položen základní kámen nové osmiboké kamenocihlové rozhledny. V říjnu byla ukončena hrubá stavba a 28. května 1905 byla slavnostně předána k užívání. Při slavnostním ceremoniálu byla (ač na území Rakouska-Uherska) pokřtěna jménem bývalého německého kancléře Bismarka. Stavbu financoval hrabě František Václav Salm-Reifferscheidet, náklady na stavbu 24 tisíc rakouských korun byly nad možnosti spolku.

Rozhledna zachovala rozměry své dřevěné předchůdkyně – je 26 m vysoká a od 70. let 20. století je přepásána 11 železnými zpevňovacími pásy. Do jedné třetiny (cca 10 metrů) je vyzděná z kamenů a dvě třetiny jsou z cihel. Na vrchol věže můžete vystoupat po 138 schodech.

Několikrát přestavovaná chata pod rozhlednou, zvaná “Chaloupka strýčka Toma“ (zřejmě po majiteli první „občerstvovny“), vyhořela v květnu 1946. V letech 1949 až 1959 byla rozhledna v zakázaném pohraničním pásmu a tudíž veřejnosti nepřístupná. Až v 60. letech byly ruiny opraveny a vedle postaven malý občerstvovací stánek, rovněž byla zastřešena letní veranda s lavicemi a stoly. V roce 1978 zde začali občané Mikulášovic budovat nové základy ke stavbě srubové chaty Koliba, která zde stojí dodnes. Kromě potravy tu zakoupíte i informační a propagační materiály (hádejte, kdo asi tak může být autorem fotografií na pohlednicích).

In Mandava 2010, Stavební vývoj poválečných Mikulášovic (1945-1989), Mgr. Petr Pánek, Rumburk:

Po dlouhých letech se konečně dostalo pozornosti také rozhledně na Tanečnici. U rozhledny stála turistická chata, která však byla zcela zničena požárem v květnu roku 1946. Rozhledna přitom nebyla porušena, v následujících letech však nebyla využívána a postupně chátrala. Na vině bylo umístění blízko hranic v zakázaném hraničním pásmu. Neutěšený stav rozhledny začal MěNV řešit v polovině 60. let, kdy již začala hrozit její zkáza. Rozhledna byla opravena v průběhu roku 1967 a podle plánu měla být rozhledna v roce 1968 předána do užívání veřejnosti, v pohnutých událostech tohoto roku se však její otevření pozdrželo do ruku následujícího.

Typickým příkladem neúměrně dlouho trvající stavby je výstavba restauračního zařízení na vrchu Tanečnice. Od roku 1969, kdy byla rozhledna znovu zpřístupněna veřejnosti, zajišťoval občerstvení pouze kiosek. Pro zvýšení atraktivity a počtu návštěvníků místa začal MěNV s výstavbou nové budovy restaurace, která by nahradila chatu zničenou požárem v roce 1946. Přípravy na výstavbu začaly v roce 1977, kdy bylo získáno územní rozhodnutí. Samotná stavba restaurace však začala teprve na jaře 1979. Stavba pokračovala řadu let a neustále se protahovala, stávala se spíš okrajovou záležitostí, neboť pracovní síly byly více zapotřebí na jiných místech. K dokončení restaurace tak došlo až po sedmi letech v roce 1986, kdy byla také ihned uvedena do provozu.

Tanečnice poskytuje nádherný kruhový výhled po celém okolí, do blízkých Labských pískovců i na kopce ležící za nimi, daleko do Německa. Vidět je Saské Švýcarsko, České středohoří, Lužické hory, Krušné hory i Krkonoše. A jez ní třeba vidět i na Weifberg. Věčná škoda, že tabule s panoramatem jsou umístěny na vnitřních stěnách, nikoli na zábradlí – pokud chcete vědět, nač se koukáte, musíte se točit sem tam. A ani tak to není jednoduché, protože použité zobrazení není ve stylu „co vidíte z ochozu“, nýbrž ve 3D širšího okolí.

Z Mikulášovic vede k rozhledně modrá turistická značka. Buď přímo, nebo se z opačného směru lze napojit ze silničky na Tomášov. Kdo nemá obavy o svoje auto, může se přiblížit hodně blízko – buď zaparkuje na zmíněné cestě u odbočky, nebo lze jet dál, na záchytné parkoviště. Nakonec – parkovat se dá přímo u restaurace pod rozhlednou, ale to je už spíš pro off-road (do roku 2005 prý tu býval zákaz vjezdu).

Series Navigation<< Rozhledna SchlechtebergRozhledna Weifberg >>
Tagy