weby pro nejsevernější čechy

Rozhledna na Svatém vrchu v Kadani

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Svatý kopeček (dříve Strážiště, též Hutberg) je jednou z dominant města Kadaně v okrese Chomutov. Nový název dostal vrch na počátku 16. století v souvislosti s dostavbou františkánského kláštera v jeho blízkosti. V současnosti se na jeho vrcholu nachází rozhledna, poskytující výhled do Poohří.

Kdo má bystré oko a ví, kam koukat, uvidí její siluetu při příjezdu do Kadaně na pravé straně od silnice, jež spojuje odbočku ze silnice Chomutov – Klášterec nad Ohří do města.

Nejjednodušší přístup (a pěkná procházka) k rozhledně je od zmíněného františkánského kláštera po žluté turistické značce. Překvapivě aktuálně mapy.cz nezachycují souběžně vedenou naučnou stezku. A stejně překvapivě naučná stezka samotnou rozhlednu míjí, je nutno odbočit po zmíněné žluté – to však není problém, na cestě jsou směrové tabule. Výstup se vyplatí, výhled z poměrně nedávno opravené rozhledničky stojí za to. Rozhledna je přístupná volně, bez vstupného.

Opět koláž z různých webových zdrojů, letáků a infotabulí:

Čedičový vrch o výšce 390 m n. m. se nachází jen několik minut chůze od centra města a jeho zalesněné svahy poskytují místním obyvatelům příjemné místo k odpočinku. Dnes je Svatý kopeček zcela pokryt lesním porostem, v minulosti tomu tak nebylo. Až do druhé poloviny 19. stol. byl využíván zemědělsky, byly tu vinice, pole a sady a připomínkou po této době nám jsou kamenné tarasy a zídky na některých místech úpatí kopce. Od 60. let. 19. stol. bylo započato se zalesněním Svatého kopečku, bohužel většinou exotickými druhy (smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní, dub červený, trnovník akát, javor jasanolistý, cypřišek Lawsonův, zerav západní, borovice hedvábná,…). Parkové úpravy a zalesňování vrchu prováděl Sadovnický a okrašlovací spolek města Kadaně až do roku 1925, kdy také dokončil výstavbu vyhlídkového altánu na vrcholku kopce. Původní vegetace se tak uchovala jen na nejméně přístupných místech.

Původní vyhlídkové místo bylo vystavěno na přelomu 19. a 20. století (podle jiných zdrojů až v období mezi 1. a 2. světovou válkou). Jednalo se o jednoduchý vyhlídkový altánek, který tu stál do 60. let 20. stol. Bohužel v té době dřevěná stavbička shořela a kamenná podezdívka byla posléze devastována. Vrchol kopce byl postupně zakryt hustou vegetací a místo upadlo v zapomnění.

Aktualizace v červenci 2016:

Když jsem stál na vrcholu kopce pod rozhlednou, nikdy bych nikomu nevěřil, že tu nejsem poprvé. Ale jak jsem začal s digitalizací svých archivních negativů a diapozitivů, nestačil jsem valit oči. Tenhle snímek mne totiž usvědčuje z tragického zapomínání. Odhadem začátek osmdesátých let, původní altán ještě na svém místě v dezolátním stavu…

Teprve až počátkem 21. století byl Svatý kopeček „znovu objeven“, když se jeho revitalizace stala součástí plánů kadaňské radnice. Podle projektu ing. Miloslava Hnáta, R-Projekt, v.o.s. posloužila původní kamenná podezdívka jako základ pro novou rozhlednu, která v sobě zakomponovala jednak základ vyhlídkového altánu s osmi betonovými sloupy a osmibokou ocelovou konstrukci s krytým vyhlídkovým ochozem. Vzhledem k tomu, že nyní je Svatý kopec zalesněn, je nová vyhlídková plošina vyvýšena 9 m nad původní podlahou. Vyhlídková plošina je přístupná točivým ocelovým schodištěm (52 schodů) vedeným vnitřkem ocelové konstrukce. Celková výška rozhledny je 16m od terénu.

Výstavba nové rozhledny byla zahájena v červenci 2003 a náklady na její zbudování činily 2 mil. korun (z toho 1,3 mil. představovala dotace krajského úřadu, zbylé prostředky do projektu vložilo město). Stavební firma F.R.K. zvládla zhotovení poměrně rychle a tak se nový turistický magnet Kadaně mohl návštěvníkům otevřít již 13. října 2003.

Vyhlídkový ochoz poskytne výhled na město Kadaň, Doupovské vrchy, na Krušné hory a údolí Ohře.

Series Navigation<< Rozhledna Kohout u ValkeřicHlavatice – vyhlídka nebo rozhledna…? >>
Tagy