weby pro nejsevernější čechy

Frotzelova rozhledna u Ejmovy chaty na Stříbrníku

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

V Českém středohoří kousek od Loun, na katastrálním území obce Dobroměřice, se nachází místo mnoha jmen. Vrch u silnice z Loun na Most naproti benzínové stanici se nyní jmenuje Červený vrch (Červeňák), ale užívá se pro něj i jméno Stříbrník. Na jeho vrcholu stojí jediná horská chata na Lounsku, zvaná Ejemova, jejíž součástí je Frotzelova rozhledna. No vyberte si…

K chatě s rozhlednou se vine kopcem do výšky 289 m.n.m. (podle jiných zdrojů 251 nebo 275) asfaltová cestička, po níž vede také okruh červeného místního značení. Vyjet se dá až na malé parkoviště přímo u chaty. Uvnitř najdete občerstvení a prodej suvenýrů, výstup na rozhlednu je volný za dobrovolné vstupné. Víc o otevírací době a aktuálním provozovateli je možno zvědět na webu rozhledny.

Výhled z cca 12 metrů vysoké věže je po překonání 39 schodů na okolí, které je relativně ploché. Pár nejbližších kopců na horizontu tak vyniká (Raná, Oblík), panoramatu pochopitelně vévodí blízké Louny. Za dobrého počasí má být vidět i hrad Oltářík a Hazmburk, Doupovské hory, Klínovec s televizním vysílačem a rozhlednou, Fichtelberg s rozhlednou a celé Krušné hory.

O historii místa jako vždy pár vět vytažených z dostupných zdrojů a z knihy Rozhledny Čech, Moravy a Slezska Jana Nouzy z roku 1999:

Chata s rozhlednou byla na oblíbeném výletním místě postavena v roce 1911. Její historie ale začíná již rokem 1902, kdy předseda KČT v Lounech Ing. Josef Ejem podává 29. září návrh, aby byla na Stříbrníku vybudována chata s vyhlídkovou vížkou. Myšlenku podpořila většina členů klubu i městští radní. Problémem se brzy ukázal nedostatek finančních prostředků, zvláště poté, kdy ústředí KČT vyjádřilo odmítavý postoj k žádosti o poskytnutí dotace. Lounští turisté na stavbu chaty pilně několik let střádali. Jednou z možných cest se ukázal prodej členských podílů po 10 zlatých při celkových předpokládaných nákladech 800 zlatých.

Další nesnází se stal výběr vhodného projektu. Původní projekt Jindřicha Grünera měl podobu kamenné stavby. Jak se ukázalo, že málo pevné podloží takovou stavbu neunese. Nakonec zvítězil návrh tesaře Průši, který původní Grünerův návrh převedl do dřevěné podoby. Nutno bylo také snížit vrcholek kopce o 30 centimetrů z důvodu zvětšení stavební plochy. Na jaře 1910 bylo započato se stavbou, byť byla naspořena pouze třetina rozpočtu (4000 korun), zbylých 8000 si turisté vypůjčili od lounské spořitelny.

Majitel cihelny J. Polívka daroval tisíc cihel, továrník Větrovec zapůjčil na týden 3 vozy zdarma na svoz materiálu, továrník Valtera poskytl 50 zlatých, občanská záložna (stejně jako lounský pivovar) zakoupila 10 podílů, továrnice Královcová z Domažlic 5 podílů. Občanská záložna vypomohla i darem v podobě stolů a židlí. Pan Fr. David věnoval 6 ubrusů, p. J. Šroubek daroval hodiny s kukačkami a paní M. Grünerová velké zrcadlo. Součástí objektu byl tehdy i chlév, ve kterém správce (prvními správci byli manželé Švarcovi) choval krávu.

Stavba byla dokončena na podzim 1910, slavnostní otevření se ale uskutečnilo za velké účasti lidu až 4. června 1911. Jméno dostala po inicátorovi, zesnulém předsedovi, který se bohužel dokončení nedožil (zemřel 11. listopadu 1904). Vyhlídková věž pak dostala jméno po dalším místním podporovateli turistiky MUDr. Josefu Frotzlovi.

V roce 1950 byla chata převedena na JZD Dobroměřice. Zpětné navrácení chaty lounským turistům proběhlo 11. února 1991, přičemž rozhledna byla opětovně zprovozněna až v roce 1998. V roce 2001 vyrostla v blízkosti chaty kovová konstrukce mobilního operátora, která rozhlednu převyšuje.

Series Navigation<< Rozhledna Varhošť u LitoměřicRozhledna na Skřivánčím vrchu u Málkova >>
Tagy