weby pro nejsevernější čechy

Rozhledna Eliška (Stachelberg)

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Zhruba 10 km severně od Trutnova, v blízkosti objektu dělostřelecké tvrze Stachelberg, vyrostla v roce 2014 nová rozhledna, pojmenována podle česko-polské královny Elišky, manželky krále Václava II.

Prvotním cílem těch, kteří sem dorazí, je bezpochyby vojenské muzeum. Stavba kombinující kov a dřevo je v podstatě jen jakýmsi bonusem, umožňujícím přehled nad krajinnou situací nedokončeného opevnění, s širším výhledem do kraje (když je počasí).

Přístupná je od 1. dubna do 30. listopadu zdarma, vnitřní schodiště je ocelové, konstrukce dřevěná. Výška rozhledny je 24,5 m, horní vyhlídková plošina je ve výšce 20,5 m a spodní ve výšce 9,4 m. Vede k ní 104 schodů. Nadmořská výška je 632 m. Parkovat se dá u silnice mezi Babí a Žacléřem, kde je i autobusová zastávka – jen je v sezóně třeba počítat s tím, že na Stachelberg jezdí poměrně hodně návštěvníků.

Weby o rozhlednách uvádí:

První snahy o vybudování rozhledny na návrší Stachelberg u Trutnova (nad místní částí Babí) spadají zhruba do roku 2007, kdy nadšenci spravující zdejší dělostřeleckou pevnost (Občanské sdružení Stachelberg) z let 1937-38 začali chystat se zástupci města Trutnov projekt na zatraktivnění vojenských památek v regionu. Projekt za zhruba 40 mil. Kč počítal s vybudováním 22 m vysoké rozhledny, parkoviště pro návštěvníky pevnosti, naučné stezky a s úpravou přírodního koupaliště kamenolomu v Libči. V roce 2010 požádalo na tento projekt o dotaci z regionálního operačního programu na rozvoj cestovního ruchu. Nicméně stavba rozhledny našla podporu až v roce 2013 v podobě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu Euroregionu Glacensis „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“, který zahrnul v průběhu roku 2014 výstavbu nových rozhleden (nebo opravy několika stávajících rozhleden) na české i polské straně hranice.

Rozhledna byla navržena společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Václav Jakeš z Pardubic) jako dřevěná konstrukce vojenského charakteru (navozuje představu typické vojenské pozorovatelny) s ocelovým kruhovým schodištěm, které umožní výstup nebo sestup s podestami pro odpočinek. Viditelné prvky jsou z kulatiny, nosné prvky podest z hraněného řeziva. Za cca 2,7 mil. Kč postavila rozhlednu v období duben až říjen 2014 firma Elektroin s.r.o. z Náchoda. Po kolaudaci dne 3. listopadu 2014 byla rozhledna slavnostně otevřena v úterý 11. listopadu 2014.

Udávaný výhled je do Libavského sedla v Polsku, na Rýchory, Jestřebí hory, Orlické hory, na Trutnov a do údolí Úpy. Bohužel na vlastní oči potvrdit nemohu.

Series Navigation<< Rozhledna RumburakRozhledna Bismarckturm v Neugersdorfu >>
Tagy