weby pro nejsevernější čechy

Rozhledna Bučina

Článek je součástí seriálu Rozhledny, věže, vyhlídky

Jihovýchodně nad obcí Kyselka ve svahu vrchu Bučina v kdysi atraktivní lázeňské lokalitě stojí kamenná rozhledna, nesoucí stejné jméno jako vrch, na němž je umístěna.

Rozhledna byla postavena v severozápadním svahu vrchu Bučina (Buchkoppe, 581,9 m n. m.) v nadmořské výšce 562 m n. m. asi 500 m jihovýchodně nad obcí Kyselka (Gießhübel-Sauerbrunn) někdy kolem roku 1880 tehdejším majitelem zdejších lázní Heinrichem Mattoni. Přesné datum není známo, informace o jejím otevření nebyly nalezeny. Místo bylo vybráno zejména díky působivému výhledu na údolí řeky Ohře až ke Karlovým Varům.

Střípky z nejrůznějších internetových zdrojů, nejvíce pak z mého oblíbeného portálu o Karlovarsku:

Nová vyhlídková věž o výšce 13 metrů (62 schodů na plošinu ve výšce 10 metrů) se stala součástí lázeňského parku s lesními promenádními cestami, odpočinkovými sedátky, altány a vyhlídkovými místy, který se rozkládal ve svahu nad kolonádou Ottova pramene. K rozhledně byla vytyčena upravená cesta s kamennými schodišti a ihned se stala oblíbeným cílem vycházek lázeňských hostů. Z otevřené vyhlídkové plošiny na vrcholu rozhledny se tehdy návštěvníkům nabízel nádherný kruhový rozhled.

Po 2. světové válce a zestátnění lázní přestala být rozhledna udržována a okolí začalo zarůstat a výhled zakrývat stromy. V 50. letech 20. století byla věž územně začleněna do nově vzniklého Vojenského újezdu Hradiště (Doupovské hory) a veřejnosti nepřístupná rozhledna byla krátce využívána jako vojenská pozorovatelna. Okolí objektu však nebylo udržováno a rozhledna začala postupně přerůstat stromy, které omezovaly výhled. Někdy na počátku šedesátých let 20. století přestala být proto armádou využívána a byla opuštěna.

V sedmdesátých letech 20. století byla ke zchátralé rozhledně vyznačena turistická trasa a vyhlídkový objekt byl opět zpřístupněn veřejnosti. Po roce 1990 byla ale rozhledna špatně přístupná kvůli popadaným stromům a neudržovaným cestám a o objektu se mluvilo jako o nejzchátralejší rozhledně v České republice (tak je i zachycena v knize Rozhledny Čech, Moravy a Slezska Jana Nouzy na stranách 83 a 84).

V letech 2002-2003 proto přistoupil vlastník objektu Vojenská lesní správa ve spolupráci s obcí Kyselka k částečné rekonstrukci rozhledny. Bylo vyspraveno zdivo, ochozy a bylo vybudováno nové zastřešení, dále se vykácely stromy, které bránily ve výhledu na údolí.

V roce 2016 pak společnost Vojenské lesy a statky ČR, s.p. provedla zásadní rekonstrukci rozhledny a k revitalizaci okolí za cca 800 tis. Kč. Byla provedena sanace kamenného zdiva, osazení nové střechy a statické zajištění základů. Na střechu byly umístěny solární panely, zdroj LED osvětlení, díky kterému je rozhledna viditelná daleko do kraje i po setmění. V blízkosti věže bylo vybudováno nové posezení pro turisty a informační tabule. Zároveň došlo na jaře téhož roku k odtěžení části okolního lesa, čímž došlo ke zlepšení výhledových poměrů. Slavnostní znovuotevření opravené rozhledny proběhlo 28. září 2016. V červnu 2017 zvítězila rozhledna ve veřejném hlasování 17. ročníku architektonické soutěže Stavba roku Karlovarského kraje, zároveň v této soutěži získala zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové.

Kamenná válcová rozhledna s jednoduchou šestibokou jehlancovou stříškou na vrcholu, vynesenou na sloupcích, dosahuje celkové výšky 13 m. V přízemí vyhlídkové věže je prolomen vysoký, mírně hrotitý vchod a ve dvou patrech v ose nad ním obdobná okna. Další menší obdélná okna jsou prolomeny v prostoru přízemí a druhého patra protilehlé strany rozhledny. Vnější plášť kamenné věže býval původně omítaný. Jednotlivá patra byla opticky oddělena vystupujícími řadami na plocho položených hrubě opracovaných kamenů. Na zastřešený vyhlídkový ochoz, ve výšce 10 m vede schodiště s 62 kamennými stupni a vyzděným středem, točité po směru hodinových ručiček.

Z vyhlídkové plošiny nabízí vzrostlými stromy částečně omezený výhled do údolí řeky Ohře s obcemi Kyselka a Radošov s částí hraničního pohoří Krušné hory s Klínovcem na severním obzoru. Jihozápadním směrem lze spatřit část Doupovských hor a skalní ostroh se zříceninami hradu Andělská Hora.

K rozhledně vede z Kyselky buď žlutá nebo červená turistická značka, za výchozí místo se dá zvolit i nedaleká Dubina, kam obojí značení směřuje.

 

Series Navigation<< Rozhledna KlínovecRozhledna Hamelika >>
Tagy