weby pro nejsevernější čechy

Kaple na křižovatce na rohu domu čp. 30 v Brňanech

Na fasádě domu čp. 30, stojícího v Brňanech na křižovatce silnice z Bohušovic nad Ohří směrem na Brozany nad Ohří s odbočkou ke kostelu a zámku a na opačnou stranu kolem hřbitova do Keblic, je umístěna výklenková kaple.

To je zhruba vše, co se o ní dá konstatovat. Wiki jen stručně konstatuje „V Brňanech se u čp. 30 nachází kaplička z 19. století. Jde o vyzděnou edikulu s křížkem na štítku, která se nachází na zkoseném nároží domku.

Ve zkoseném nároží domu směrem do křižovatky je výklenek s vnitřním soklem, kolem něhož jsou dva plastické sloupy, vytažené z obezděných základů domu. Nad nikou je naznačen půloblouk s klenákem. Postranní sloupy vynášejí trojúhelný štít, v jehož vrcholu je umístěn kříž.

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého a Panny Marie Bolestné v BrňanechKaple svaté Anny jižně u Bohušovic nad Ohří >>
Tagy